Zorgen om AOW plannen


De VVD Kerkrade maakt zich zorgen over de Kabinetsplannen om de AOW (tijdelijk) los te koppelen van het minimumloon.

Hoewel we als lokale afdelingen primair ons bezighouden met gemeentelijke politiek zien we onszelf ook als voelspriet van de landelijke politiek in de samenleving.

Vanuit die positie voelen we ons geroepen om de Tweede Kamerfractie van de VVD te vragen de kabinetsplannen omtrent de AOW in de huidige vorm niet goed te keuren. Juist in deze tijd van stijgende inflatie geeft het geen pas om een groep wiens inkomen al jaren stilstaat en die daar zelf weinig aan kan veranderen in de kou te laten staan.

Mede gelet op de lokale situatie – in Kerkrade is sprake van een hoog percentage burgers dat afhankelijk is van de AOW – is het van belang dat de koppeling NIET losgelaten wordt.

Nederland had en heeft nog altijd een degelijk en eerlijk pensioenstelsel, daarbij hoort naar onze stellige overtuiging ook dat de pensioenhoogte in lijn blijft met de kosten voor het levensonderhoud. In het landelijk verkiezingsprogramma 2021 van de VVD staat dat de AOW, in tegenstelling tot andere uitkeringen, mee moet stijgen met het minimumloon.

We roepen Sophie Hermans als voorzitter van de grootste regeringsfractie op om het kabinet tot herbezinning te manen en wensen haar daarbij veel sterkte en wijsheid toe.

UPDATE 26 JANUARI: Reactie op onze brief van Sophie Hermans ontvangen. Deze kunt u bovenaan dit bericht terugvinden.Xclusive Multimedia Services