Waarom nu stemmen op de VVD Kirchroa?

De afgelopen jaren heeft de VVD Kirchroa vanuit een positief kritische houding haar bijdrage voor Kerkrade geleverd. Na lange tijd vanuit een oppositierol, nu in de coalitie. Waar andere partijen het hebben laten afweten, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen in een periode waarin een structureel tekort van 7 miljoen euro moest worden weggewerkt.

Zeker voor Kerkrade is het voor de komende jaren van belang een bestuur te hebben, dat vanuit de langetermijnvisie en het daarbij horende verantwoordelijkheidsgevoel met daadkracht optreedt. Wij zullen ons sterk maken om deze visie op te stellen, maar wanneer mogelijk ook uit voeren.

In ons verkiezingsprogramma komen alle voor Kerkrade noodzakelijke thema’s aan bod. Bovendien hebben wij een negental speerpunten geformuleerd, welke voor Kerkrade van essentieel belang zijn.

Denk hierbij aan: gratis parkeren om het funshoppen te bevorderen / het beperken van de regelgeving om de bureaucratie te verminderen / het verbeteren van het wegennet en het openbaar vervoer van en naar Kerkrade / meer veiligheid creëren door aanpassingen in het openbare gebied.

De Kerkradenaar verdient een leefbare en bruisende stad en dat bereik je door onder andere ondernemers te stimuleren om voor Kerkrade te kiezen. Deze ondernemers zorgen voor meer werkgelegenheid, waardoor de regio een aantrekkelijk vestigingsgebied word voor werkgevers, maar zeker ook voor werknemers. Dit stimuleert de lokale economie, de leefbaarheid en het algemeen aanzien van de stad. Het verenigingsleven bloeit weer op, de horeca trekt aan en er ontstaat een positief effect op de culturele evenementen en toeristische attracties. Dan pas doorbreken we de vicieuze cirkel.

Onze kandidatenlijst bestaat uit bevlogen en toegewijde Kerkradenaren, die er samen voor willen zorgen dat dit toekomstbeeld van Kerkrade niet alleen fictie blijft, maar werkelijkheid wordt.


Kies op 19 maart voor een nieuwe start van de toekomst voor Kerkrade.


STEM VVD KIRCHROA, lijst 5 Xclusive Multimedia Services