VVD: Meer ondersteuning voor lokale ondernemers!


UPDATE: antwoorden van College van B&W op onze vragen van 30 April zijn 19 mei toegevoegd aan bijlage hierboven!

Na onze vragen van 15 maart om uitstel van betaling van lokale lasten voor lokale ondernemers, waarin het College heeft toegestemd heeft de VVD afgelopen week om meer ondersteuning voor onze lokale ondernemers gevraagd.

We zien dat de beperkende maatregelen die inmiddels al een behoorlijke periode lopen weer met een aantal weken zijn verlengd werden en de impact inmiddels dusdanig is dat faillissementen al zijn uitgesproken of dreigen.

De VVD Kirchroa maakt zich hier zeer veel zorgen over en is van mening dat er naast de landelijk genomen (nood-) maatregelen ook lokaal meer mogelijk moet zijn om onze lokale ondernemers en daarmee ook lokale werkgelegenheid te ondersteunen.

Zo vragen we het College te bekijken of (gedeeltelijke) kwijtschelding mogelijk is van lokale belastingen en heffingen zoals precariobelasting, markt- en marktpromotiegelden, reclamebelasting en OZB voor ondernemers die momenteel getroffen worden door de beperkende maatregelen.

Ook vragen we om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om horecondernemers extra terrasruimte te bieden om deze ondernemers vanaf het moment dat het weer toegestaan is de mogelijkheid te bieden binnen de 1,5 meter regels toch voldoende plekken te creëren.

Tenslotte hebben we ook gevraagd om gedurende de periode dat beperkende maatregelen gelden de parkeerbelasting op te schorten of gratis parkeren uit te breiden van 1 naar minimaal 2 uur.

De vragen en antwoorden van het College van B&W zijn in de bijlage hierboven terug te lezen.Xclusive Multimedia Services