VVD Landgraaf en Kerkrade werken samen in bestuurlijk netwerk

Tijdens een Algemene Ledenvergadering op 18 april van de VVD Kerkrade én de VVD Landgraaf is door de leden unaniem besloten dat beide afdelingen gaan samenwerken in een nieuw te vormen lokaal netwerk Kerkrade-Landgraaf. Hiermee worden de bestuurlijke krachten gebundeld en is er een gezamenlijk bestuur gevormd. Door de leden is Roger Scheeren gekozen als voorzitter en completeren Bryan van Putten (Secretaris) en Björn Lambie (Peningmeester) het bestuur. De beide politieke fracties onder leiding van Roger Creusen (Kerkrade) en Lucas Baggerman (Landgraaf) blijven uiteraard volledig onafhankelijk en lokaal actief.

Om een open en toegankelijke partij te worden met een krachtige en slagvaardige organisatie, zijn de (gemeentelijke) afdelingen getransformeerd tot lokale netwerken. Deze netwerken zijn uitnodigend en laagdrempelig zijn en geven daarmee een impuls tot samenwerking tussen de bestaande afdelingen, waarbij ieder lid en ieder liberaaldenkende en -voelende in Kerkrade en Landgraaf toegang gaat krijgen, fysiek en digitaal, tot activiteiten van de VVD. Een lokaal netwerk omvat verschillende (buur) gemeentes binnen de regio, door de samenwerking van Landgraaf en Kerkrade ontstaat een netwerk van meer dan 50 VVD leden.Xclusive Multimedia Services