VVD Kirchroa verzoekt college om uitstel betaling van lokale lasten voor ondernemers


Heel veel ondernemers in Kerkrade hebben het nu moeilijk! Door maatregelen tegen verdere verspreiding van het Coronavirus wordt de portemonnee van de ondernemers steeds leger. Er komen immers geen of minder inkomsten binnen. De gemeente Kerkrade kan helpen door ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor de lokale lasten. Vandaar dat de VVD Kirchroa vragen heeft gesteld aan het college met daarin de oproep uitstel van betaling mogelijk te maken. Daarmee helpen we onze ondernemer!

De gemeentelijke belastingaanslagen voor onder meer de OZB, Reclame- en precariobelasting liggen sinds afgelopen maand op de mat bij onze lokale ondernemers. Veel ondernemers hebben door de gevolgen en maatregelen rondom het Coronavirus acute liquiditeitsproblemen. Het zou de getroffen ondernemers enorm helpen als ze laagdrempelig uitstel kunnen krijgen van de gemeente Kerkrade voor de betaling van deze belastingen die daarmee geen hap uit de liquiditeit nemen. Voor de landelijke belastingen bestaat er inmiddels ook al een regeling om uitstel van o.a. omzetbelasting, loonbelasting en Vennootschapsbelasting aan te vragen.

De VVD Kirchroa stelt navolgende vragen:

  • Is het College bereid om ondernemers renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten?
  • Is het College bereid om gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd achterwege te laten of hier in ieder geval zeer terughoudend hiermee te zijn?
  • Welke andere mogelijkheden ziet het College om ondernemers in deze zware tijden te ontzorgen?
  • Is het College bereid om de ondernemers binnen korte termijn hierover uitsluitsel te geven?

In de bijlage kunt u de volledige brief aan het college vinden.

UPDATE: op 27 maart is het antwoord van het College toegevoegd als bijlage hierboven. Het college heeft positief gereageerd op onze vragen!Xclusive Multimedia Services