VVD Kerkrade naar Tweede Kamer

Begin Oktober is een flinke delegatie van de VVD Kerkrade op uitnodiging van ons Kerkraadse Tweede-Kamerlid Silvio Erkens op bezoek geweest in Den Haag. Na een gezamenlijke lunch was er een druk en intensief middagprogramma waarbij we met verschillende Kamerleden in gesprek zijn gegaan over belangrijke thema’s voor Kerkrade.

Allereerst werd er met Fahid Minhas, VVD Kamerlid en woordvoerder voor o.a. Openbaar Vervoer gesproken over het belang van een goede en snelle bereikbaarheid van de regio met het openbaar vervoer en specifiek over een betere verbinding van Eindhoven met Parkstad en Aken. Deze gewenste uitbreiding van de Intercity verbinding zorgt voor een aansluiting op het hoge snelheids netwerk vanaf Aken naar o.a. Frankrijk en het Duitse achterland met bijvoorbeeld de Thalys en de ICE . Fahid is een groot voorvechter van deze grensoverschrijdende verbinding en heeft beloofd zich hier actief verder voor in te zetten. Goed nieuws is dan ook dat het Kabinet in een omvangrijks investeringspakket onlangs ook besloot tot aanpassingen op station Eindhoven die deze verbinding mogelijk gaat maken!

.   

Vervolgens spraken we Mariëlle Paul, VVD woordvoerdwer voor onderwijs waar we uiteraard over de lopende aanvraag alsmede nieuwe aanvraag van Het Martin Buber spraken. Marielle onderkent het belang van volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade en steunt de aanvraag voor Het Martin Buber College van harte. Ze heeft wederom aangegeven zich in te zetten hiervoor en de reeds warme contacten met de Gemeente Kerkrade en Burgemeester Dassen verder te versterken. Afgesproken is elkaar geïnfomeerd te houden zodat er waar nodig vanuit de VVD een vinger aan de pols gehouden kan worden omtrent de lopende aanvraag.

Tenslotte spraken we ook Jeroen van Wijngaarden, namens de VVD o.a. woordvoerder is voor het Staatstoezicht op de Mijnen. We hebben hem bijgesproken over de status van het dossier rondom de afwikkeling van mijnschade en aangegeven dat we al weer een behoorlijke tijd wachten op de door de Minister toegezegde definitieve regeling voor de schadeafwikkeling van de na-ijleffecten van de mijnbouw in de mijnstreek in Limburg. Jeroen heeft aangegeven dat hij schriftelijke vragen aan de minister gaat stellen om weer vaart in dit dossier te krijgen waardoor inwoners van Kerkrade niet meer aangewezen zijn op alleen het ingerichte noodfonds voor maar er een structurele regeling is om schade goed en naar tevredenheid van inwoners en gemeenten af te wikkelen.

Namens de VVD Kerkrade waren naast fractievoorzitter Roger Creusen ook Raadscommissieleden Roger Scheeren, Bryan van Putten, Michael Kannapin alsmede steunfractieleden Yvette Overtoom en Kay van Geijn aanwezig.Xclusive Multimedia Services