VVD Kerkrade komt ook met Duitstalig verkiezingsprogramma


VVD Kerkrade eerste Nederlandse politieke partij met een Duitstalig Verkiezingsprogramma

De VVD Kerkrade heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen in de Nederlandse taal maar ook in het Duits geschreven en heeft bovendien met Michael Kannapin een kandidaat woonachtig in Kerkrade maar met de Duitse nationaliteit op plek 6 van haar kieslijst.

Kerkrade telt ruim 2.700 inwoners met de Duitse nationaliteit, die een stem en vertegenwoordiging in de Gemeenteraad verdienen. Als inwoner van Kerkrade mag je op 16 maart ook als Duits staatsburger tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen stemmen.

De VVD zet zich al jaren in om de grensoverschrijdende samenwerking met buurgemeenten en de Euregio te verbeteren, niet alleen voor de vele Duitse inwoners van de gemeente maar ook voor de vele Nederlandse inwoners die werken of studeren in Duitsland.

De periode rondom de Coronamaatregelen heeft laten zien dat er plotseling weer allemaal grenzen ontstonden die door adequaat handelen en samenwerken met Herzogenrath, Aachen en Nordrhein Westfalen aangepakt konden worden. Ook werd duidelijk dat in deze samenwerking nog veel te verbeteren is.

Michael Kannapin (42) is geboren en getogen in Keulen en woont sinds 2019 met veel plezier met zijn gezin in Kerkrade-West. Michael is afgestudeerd Pedagoog en in de jeugdzorg in Aken werkzaam en ervaart elke dag hoe fijn het is om zonder grens te kunnen leven, wonen, werken en recreëren in de Euregio.

Michael wil zich inzetten om de goede kanten van beide landen met elkaar te verbinden en de onzichtbare grenzen af te breken door de grensoverschrijdende samenwerking verder te versterken. Dit alles onder het motto “GRENZenlosGEBIET”. Er ligt hier een enorm verbeterpotentieel!

Zover bekend is de VVD Kerkrade de eerste politieke partij in Nederland die lokaal met een Duitstalig verkiezingsprogramma komt. Het programma is hier te vinden!

 

 

 

VVD Kerkrade – erste niederländische, politische Partei mit einem deutschsprachigen Wahlprogramm

Die VVD Kerkrade hat ihr Wahlprogramm für die Gemeinderatswahlen nicht nur in niederländischer Sprache, sondern auch auf Deutsch verfasst und hat darüber hinaus mit Michael Kannapin auf Platz 6 ihrer Wahlliste einen in Kerkrade wohnenden Kandidaten mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Kerkrade zählt etwa 2700 Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit, die eine Stimme und eine Vertretung im Gemeinderat verdienen. Als Einwohner von Kerkrade darf man am 16. März auch als deutscher Staatsbürger bei der Gemeinderatswahl abstimmen.

Die VVD Kerkrade setzt sich schon seit Jahren dafür ein die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden in der Euregio zu verbessern, nicht nur für die vielen deutschen Einwohner der Gemeinde, sondern auch für die vielen niederländischen Einwohner, die in Deutschland arbeiten oder studieren.

Die Zeit rund um die Coronamaßnahmen hat gezeigt wie plötzlich wieder Grenzen entstanden, die durch angemessenes Handeln und durch die Zusammenarbeit mit Herzogenrath, Aachen und Nordrhein-Westfalen angegangen werden konnten.

Michael Kannapin (42) ist in Köln geboren und wohnt seit 2019 mit seiner Familie und viel Freude in Kerkrade-West. Michael studierter Pädagoge und beruflich in der Jugendhilfe in Aachen tätig, dadurch erfährt er jeden Tag wie gut es ist in der Euregio ohne Grenzen leben, wohnen und entspannen zu dürfen.

Michael möchte sich für die Verbindung der guten Seiten beider Länder einsetzen um unsichtbare Grenzen abzubauen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu verstärken. Das alles unter dem Motto “GRENZenlosGEBIET” Hier liegt enormes Verbesserungspotential!

Soweit bekannt ist die VVD die erste politische Partei in den Niederlanden, die lokal mit einem deutschsprachigen Wahlprogramm antritt. Das Programm ist hierzu finden.Xclusive Multimedia Services