VVD Kerkrade in coalitie


De VVD Kerkrade maakt ook de komende 4 jaar deel uit van de coalitie in de Kerkraadse gemeentepolitiek. Samen met Burgerbelangen, Ons Kerkrade, de Partij van de Arbeid en Ouderenpartij Kerkrade zal wederom verantwoordelijkheid genomen worden om samen verder te bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade.

Er is een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten dat aanhaakt op de resultaten zoals in de afgelopen bestuursperiode bereikt. In de afgelopen 10 jaar maakte de VVD Kerkrade ook deel uit van de coalitie en in het nieuwe coalitieakkoord wordt bestaand beleid voortgezet en voorzien van nieuwe accenten.

Raadslid en fractievoorzitter Roger Creusen zal de VVD fractie leiden en vertegenwoordigen in de coalitie en zal bovendien voorgedragen worden om de commissie Grondgebied en Economische Zaken voor te zitten. Naast Roger Creusen zullen de ervaren Roger Scheeren en nieuwkomers Bryan van Putten en Michael Kannapin de raadscommissies voor de VVD Kerkrade gaan bemensen.

In het coalitieakkoord zijn de standpunten zoals benoemd in het verkiezingsprogramma voldoende zichtbaar voor de VVD, waarbij aandacht voor veiligheid en aanpak drugsoverlast een van de speerpunten is. Ook het in coalitieakkoord opgenomen verder stimuleren en ondersteunen van de lokale economie en de aansluiting van het bedrijfsleven op het onderwijs zijn belangrijk voor de VVD Kerkrade, waarbij het verkrijgen van het volwaardig middelbaar onderwijs in Kerkrade door het nieuwe Martin Buber (mavo-havo-vwo) van groot belang is. Het zoeken van samenwerking bij de uitvoering van beleid zowel regionaal, in Parkstad verband, regionaal en euregionaal is vanzelfsprekend.

Ook de voorgenomen investeringen in de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners middels het gedachtegoed van het “Vie, een leven in beweging” zijn van groot belang. Het bevorderen van relevante vaardigheden en zelfredzaamheid van inwoners als instrumenten om aan werkeloosheid, armoede en schulden te ontsnappen, wordt omarmd door de VVD.

Tenslotte is de extra aandacht voor woningbouw voor zowel de sociale sector als ook het midden- en hogere segment van belang om te voldoen aan de wensen en eisen van starters en doorstromers. Hierbij wordt ingezet op ruimere en gevarieerde wijken met aandacht voor groen. Tevens worden de knelpunten in de infrastructuur in beeld gebracht en vervolgens opgepakt. Dit alles binnen een gezonde financiële boekhouding en sluitende begroting.

De VVD Kerkrade gaat zich de komende vier jaar met het nieuwe team én een brede steunfractie inzetten voor de inwoners van Kerkrade en kijkt uit naar een goede en constructieve samenwerking in raad en coalitie.Xclusive Multimedia Services