VVD en CDA roepen op tot onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf

Stadt Herzogenrath heeft goedkeuring gegeven om een onderzoek naar een grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf te starten. Dit zou aan de Duitse of Nederlandse kant gevestigd kunnen worden. De Kerkraadse afdelingen van het CDA en de VVD roepen het College van Burgemeester & Wethouders op om hierbij aan te sluiten.

Op initiatief van Paul Hölsgens van het CDA is het initiatief onder de aandacht gekomen. Door zijn interesse en contacten in de Euregio kwam dit onderzoek naar voren. Aangezien de zusterpartij van de VVD in Duitsland, de FDP, kartrekker is in Herzogenrath, is de samenwerking opgezocht.

Met het Duitse raadscommissielid Michaël Kannapin heeft de VVD een groot voorvechter voor de Duits-Nederlandse samenwerking. Samen met Roger Creusen (fractievoorzitter VVD) heeft Michaël de motie uitgewerkt, waarin gewezen wordt op de noodzaak van een goede communicatie in de buurtaal. Nu is de woordenschat vaak onvoldoende voor een vlotte communicatie over de grens.

Inmiddels is de gezamenlijke motie ingediend en zal behandeld worden in de commissie- en raadsvergadering van juli. Het College wordt opgeroepen om dit onderzoek te laten uitvoeren en indien nodig hier middelen voor beschikbaar te stellen.

Aan weerzijde van de grens zijn er vaak wachtlijsten om een kind aan te melden bij een kinderdagverblijf. Daarnaast vinden CDA en VVD het van belang dat er aandacht is voor de Euregionale samenwerking. Bovendien is het een uitgelezen kans dat op deze wijze kinderen tot drie/vier jaar een tweede taal op moedertaalniveau leren. Dit kan een positief effect hebben op leren, studeren en werken over de grens.

Dit initiatief draagt ook bij aan een betere samenwerking over de grens. In de motie wordt dan ook opgeroepen om in het kader van het onderzoek samen te werken met Stadt Herzogenrath.Xclusive Multimedia Services