Volwaardig Voortgezet Onderwijs voor Kerkrade


MOTIE Onderzoek volwaardig Voortgezet Onderwijs voor Kerkrade op Initiatief van de VVD Kirchroa en Ons Kerkrade gesteund door de volledige Gemeenteraad!

VVD Kirchroa voor Volwaardig Voortgezet Onderwijs voor Kerkrade

Bij onze burgers blijkt er nog steeds een frustrerend gevoel te zijn over het ontbreken van een volledig aanbod van voortgezet onderwijs in onze gemeente. Jaren geleden was zo’n volledig aanbod schijnbaar niet meer renderend en om die reden werd gekozen om het aanbod te beperken tot VMBO. Voor het resterend aanbod (Havo / VWO) moet onze jeugd derhalve kiezen voor locaties in Heerlen of Landgraaf. Volwaardig voortgezet onderwijs is volgens de VVD Kirchroa zeer belangrijk voorwaarde voor de aantrekkelijkheid en vestigingsklimaat van onze stad.

BCPL Charlemagne Locatie Holz

Initiatieven in het verleden om het volledig aanbod in Kerkrade weer te realiseren waren blijkbaar kansloos. Blijkbaar of schijnbaar? Bij nadere bestudering blijkt uit cijfers van schooljaar 2018-2019 dat 628 leerlingen uit Kerkrade richting Landgraaf fietsen om middelbaar onderwijs te volgen. Verder blijkt dat in totaal maar liefst 1800 leerlingen uit onze gemeente middelbaar onderwijs volgen en dat hiervan 55% het Charlemagne College bezoekt. Na de berichtgeving dat de onderwijsstichting SVOPL en de gemeente Landgraaf overwegen om nieuwbouw te realiseren ter vervanging van de locatie Eijkhagencollege vond de VVD Kirchroa het noodzakelijk hierover vragen te stellen. (zie bijlage)

Charlemagne College Locatie Eijkhagen

Uit de cijfers blijkt dat de gemeente Kerkrade wel degelijk een serieuze partij is om het gesprek tussen de onderwijsaanbieder en de gemeente Landgraaf mee te voeren. Sterker nog, we moeten ons toch langzamerhand gaan afvragen of een volledig aanbod van voortgezet onderwijs in Kerkrade weer tot de mogelijkheden moet behoren. Om deze gedachte waar te maken worden we naar alle waarschijnlijkheid geholpen door een nieuwe wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ welke het meer mogelijk gaat maken om een school op te richten. Aan het begin van het volgend jaar zal deze wet naar verwachting van kracht zijn.

Nadat ook de partij ‘Ons Kerkrade’ aankondigde initiatieven te willen ondernemen om het voortgezet onderwijs weer terug naar Kerkrade te halen bleek het draagvlak van alle andere partijen van de raad zeer groot. Vandaar dat er vanuit initiatief van VVD Kirchroa en Ons Kerkrade een motie is opgesteld, door alle partijen gesteund, welke het College de opdracht geeft om te onderzoeken of enerzijds het oprichten van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs over de hele breedte mogelijk is en anderzijds in gesprek te gaan met de gemeente Landgraaf om een beoogde nieuwe locatie voor voortgezet onderwijs te realiseren op de grens van de gemeenten Landgraaf en Kerkrade. Hierbij gaan alle partijen, bij voorkeur, voor de eerstgenoemde optie. Het gezamenlijk draagvlak van de voltallige Gemeenteraad zegt natuurlijk voldoende over het verwachte resultaat van het onderzoek. Daardoor willen alle partijen elkaar in dit dossier verder gaan opzoeken om het actief op de agenda te houden.Xclusive Multimedia Services