>

De visie van VVD Kerkrade

Beste Kerkradenaar,

Kerkrade is een gemeente om van te houden! Jij woont in deze fantastische stad met volop kansen. Dag in, dag uit zetten onze lokale VVD-politici zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.

In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil maakt voor onze mooie stad. En ook in de komende jaren willen we goed houden wat goed is en aanpakken wat beter moet. Kies daarom 16 maart VVD!

In de kern staat de Kerkraadse VVD voor het volgende verhaal.

Een gemeente die klaar staat voor de Kerkradenaren

De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn er geen wateroverlast ontstaat, dat kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat onze gemeente een fijne plek wordt en blijft waar jij prettig kunt wonen, werken en leven. Goed en betaalbaar wonen. Of je nu alleen woont in Eygelshoven, samenwoont met je partner in Spekholzerheide of met kinderen een huis met tuin hebt in Chèvremont: de vraag om een goede mix aan woningen in Kerkrade is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht.

Als Kerkraadse VVD willen wij dat er elk jaar minimaal 100 nieuwe koopwoningen en ook nieuwe vrije-sector woningen gebouwd gaan worden zodat de broodnodige doorstroming gerealiseerd kan worden en jonge gezinnen in onze gemeente kunnen gaan (én blijven) wonen omdat hierdoor weer bestaande woningen vrij kunnen komen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende ruimte komt voor eenpersoonshuishoudens ten behoeve van zowel jongeren als ouderen, om zo lang als men wil te kunnen blijven wonen in de vertrouwde en geliefde omgeving.
De VVD wil met een breder aanbod van woningen komen aangepast naar de vraag, behoefte en wensen van onze bevolking.

Een bloeiende lokale economie

De Kerkraadse VVD wil dat er in Kerkrade meer banen bijkomen. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Kerkrade mee kan doen. Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Dát zijn diegenen die voor banen zorgen waar men dichtbij aan de slag kan.

Juist de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk antwoord op vragen en denken mee over de beste oplossing. De Kerkraadse VVD heeft daarom een motie ingediend om dit via een op te richten ondernemersloket te waarborgen. Ondernemers moeten daardoor als bijna vanzelfsprekend voor Kerkrade als vestigingsplaats kiezen.

Een veilige buurt en thuis

In Kerkrade willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, bijvoorbeeld in en rondom de Anstelvallei en Rolduc. En prettig leven betekent ook veilig leven. Als VVD maken we verkeersituaties in onze gemeente weer veilig voor voetganger, fiets en auto en zorgen we voor een soepele doorstroming en komen we veilig en op tijd aan bij werk, bij familie en kinderen op hun school.

Ook wil de VVD gaan inzetten op meer handhavers om hufterig gedrag streng aan te pakken. Overlastveroorzakers moeten weten en merken dat dit niet ongestraft blijft omdat er meer handhavers zijn. Hierdoor kan sneller lik-op-stuk gegeven worden. U ziet dan dat aangifte doen ook loont.

Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie moet Kerkrade verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, zonneparken en windmolens verschijnen in ons landschap. Dat vraagt om verstandige keuzes. De Kerkraadse VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en ondernemers. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en draagvlak onder de Kerkradenaren is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze stad schoon en leefbaar houden. Verduurzaming moet lonen! Voor het klimaat en uw beurs!

Verstandige financiële keuzes

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar verstandige manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in Kerkrade voor iedereen betaalbaar.

Kies daarom op 16 maart VVD!

De Kerkraadse VVD is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over dit programma iets met ons willen delen of vragen, dan kun je via social media of email contact met ons opnemen.

Ons volledige verkiezingsprogramma kunt u hier lezen

Roger Creusen
Lijsttrekker Kerkraadse VVD

Xclusive Multimedia Services