>

De visie van VVD Kirchroa

Daarom VVD Kirchroa!

Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw heeft de VVD Kirchroa vanuit een positief kritische houding haar bijdrage voor Kerkrade geleverd. Na lange tijd vanuit een oppositierol, de laatste jaren in de coalitie.

Waar andere partijen enkel en alleen kritiek uiten, nemen wij onze verantwoordelijkheid en werken doelmatig en realistisch aan een beter Kerkrade.

Tsezame durchpakke!

Voor Kerkrade is het van belang een bestuur te hebben, dat vanuit de langetermijnvisie en het daarbij horende verantwoordelijkheidsgevoel met daadkracht optreedt. Wij zullen ons sterk maken om deze visie op te stellen, maar wanneer mogelijk ook uit voeren.

In ons verkiezingsprogramma komen alle voor Kerkrade noodzakelijke thema’s aan bod. Bovendien hebben wij een aantal speerpunten geformuleerd, welke voor Kerkrade van essentieel belang zijn.

Denk hierbij aan: het beperken van de regelgeving om de bureaucratie te verminderen / het verbeteren van het wegennet en het openbaar vervoer van en naar Kerkrade / meer veiligheid creëren door aanpassingen in het openbare gebied / het tegengaan van bijstandstoerisme / het afschaffen van kwijtschelding / het aanpakken van misbruik van gemeentelijke voorzieningen.

Dorpspolitiek is een maatje te klein

De Kerkradenaar verdient een leefbare en bruisende stad en dat bereik je door onder andere ondernemers te stimuleren om voor Kerkrade te kiezen. Deze ondernemers zorgen voor meer werkgelegenheid, waardoor de regio een aantrekkelijk vestigingsgebied wordt voor werkgevers, maar zeker ook voor werknemers. Dit stimuleert de lokale economie, de leefbaarheid en het algemeen aanzien van de stad. Het verenigingsleven bloeit weer op, de horeca trekt aan en er ontstaat een positief effect op de culturele evenementen en toeristische attracties. Dan pas doorbreken we de vicieuze cirkel.

Onze fractie bestaat uit bevlogen en toegewijde Kerkradenaren, die er samen voor willen zorgen dat dit toekomstbeeld van Kerkrade niet alleen fictie blijft, maar werkelijkheid wordt.

 

hantekening-dion
Dion Schneider,
Wethouder
hantekening-wim
Wim de Groot,
Fractievoorzitter
Xclusive Multimedia Services