door Roger Scheeren,

Veiligheid voorop!


Kerkrade is mijn thuis, ik ben er geboren, opgegroeid en woon er al mijn hele leven. Thuis is voor mij ook de plek waar mijn gezin en ik ons altijd veilig voelen.

Veiligheid is daarom een belangrijke basis. Kunnen mijn kinderen nog wel alleen naar school fietsen, kan ik wel rustig boodschappen doen of staan er weer verveelde jongeren mij op te wachten? Is mijn buurt wel veilig of wordt er vaak ingebroken of zijn er drugsdealers actief?

Hoewel de cijfers een daling van de criminaliteit laten zien neemt ook in Kerkrade het gevoel van onveiligheid toe. Het is vooral de criminaliteit die in iemands persoonlijke omgeving plaatsvindt die dit gevoel versterkt. Gemiddeld is er bijna elke dag ergens in Kerkrade een inbraak (313 inbraken in 2016). Meer dan drie keer per dag is er sprake van overlast door bijvoorbeeld drugs- of drankgebruik, burengerucht of overlast door jeugd. Maar ook zwaardere vergrijpen zoals bedreiging, mishandeling of straatroof komen met regelmaat voor in Kerkrade. Al deze criminaliteit heeft een erg grote impact op je als het je overkomt en maakt dat thuis even niet meer veilig voelt.

Gelukkig zien we dat de bewoners van Kerkrade hier actief op reageren door bijvoorbeeld deel te nemen aan WhatsApp buurt preventie of zelfs Wijkpreventieteams en door actief melding te maken bij politie, wijkagent of Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). Hier moet dan wel iets mee gebeuren!

Veiligheid is een zeer belangrijk onderwerp voor de VVD Kirchroa en we zetten ons hier al vele jaren voor in.

Zo vinden wij het belangrijk dat politie 24 uur per dag bereikbaar is voor de inwoners van Kerkrade, dat er ook op het bureau aangifte gedaan kan worden, of dat de wijkagent aangifte op afspraak komt opnemen, en dat er terugkoppeling plaatsvindt naar de bewoner(s). Ook is het voor de VVD Kirchroa belangrijk dat politie zichtbaar aanwezig is op straat. Wijkagenten en extra Buitengewone Opsporingsambtenaren vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van (kleine) criminaliteit!

De burgemeester moet zijn bevoegdheid gebruiken om drugspanden te sluiten, vergunningen te weigeren of in te trekken, afkondigen van gebiedsontzeggingen en bovenal de politie stimuleren alle nodige instrumenten in te zetten om raddraaiers op te sporen en aan te pakken.

Ook het inzetten van bijvoorbeeld cameratoezicht (hier heeft de VVD Kirchoa in 2016 een motie toe ingediend) is een geëigend instrument om de veiligheid te vergroten.

Bijkomend voordeel van inzet van extra BOA’s, Wijkagenten en Camera’s is het vergroten van de pakkans op top 10 overlast ergernissen zoals hondenpoep en dumpen van (huis-) afval.

In ons VVD Kirchroa verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan al onze standpunten over veiligheid.

Een veilige stad is zeer belangrijk en samen maken we onze buurt of wijk een veilig thuis. Daarbij is wel een stevig veiligheidsbeleid van de gemeentelijke overheid van belang!

Roger Scheeren
Kandidaat nummer 5


Xclusive Multimedia Services