Foto door Peter Reinders

door Tim Glenz,

Vasteloavend mit ing jroeesse V!


Een nieuwe column schrijven voor de website van de VVD Kirchroa, leuk! Maar waar ga ik dan dit keer over schrijven? Lang nagedacht en vervolgens moeten concluderen dat er maar één ding in mijn hoofd zit momenteel: carnaval. Eigenlijk is het vasteloavend maar aangezien ik deze column in het Nederlands schrijf en niet in ós Kirchröadjs plat houd ik het maar even op carnaval. Nu de adventtijd is aangebroken gaat de carnaval weer voor heel even in de ijskast maar in deze column wil ik het toch nog even over de ‘vunnefde joarestsiet’ hebben.

Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik een aantal passies heb. Ik ben nou eenmaal een open boek en deel ook graag op social media leuke dingen die ik meemaak in mijn leven. Dat mijn allergrootste passie carnaval is zal weinigen die mij op social media volgen de afgelopen weken zijn ontgaan. Een jongensdroom kwam uit, ik werd geproclameerd tot prins van d’r Vasteloavends Verain Kirchroa West.

Carnaval is een groot goed in Kerkrade en wezenlijk verbonden met onze stad. De drie carnavalsverenigingen in onze stad, Burgerlust, KVV en VVKW kennen alle drie een rijke geschiedenis. De oprichtingsjaren 1924, 1936 en 1957 geven aan dat Kerkrade al heel lang kan bogen op een georganiseerde carnaval. Deze verenigingen zijn van onschatbare waarde voor Kerkrade. Het zijn de bewakers van een heel belangrijk onderdeel van onze cultuur. Naast de grote culturele waarde is carnaval uiteraard ook goed voor de lokale economie. Anno 2017 is dit feest big business en zorgt het voor een stevig gevulde kassa bij veel ondernemers.

Inmiddels heeft d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936” al 73 stadsprinsen geproclameerd en KV Burgerlust al 72 prinsen va Egelze. Zelf ben ik de 60e prins va Kirchroa-Wes. Hoogtepunt voor de prinsen is ongetwijfeld de optocht. In Kerkrade-West en Eygelshoven trekt deze al sinds jaar en dag door de straten op carnavalszondag, in het centrum is carnavalsmaandag de dag van d’r Jroeësse Tsóg. Carnavalsdinsdag is traditioneel de dag van het Klone Trekke, sinds 2017 weer in volle glorie terug in Kerkrade centrum na enkele jaren Klone Konkoer op de Markt. Ook in Kerkrade-West wordt het Klone Trekke nog steeds flink gevierd op carnavalsdinsdag.

Kortom, het openbare leven ligt tijdens de drie dolle dagen stil in Kerkrade

Onlosmakelijk verbonden met carnaval is het Kerkraads dialect. Helaas kunnen we constateren dat steeds minder kinderen nog ons dialect spreken. Een zorgelijke ontwikkeling. Ik moet hierbij steeds denken aan een mooie quote van één van de voorvechters van het in stand houden van ons dialect, Hens van de Weijer: “sjprèch üng moddersjproach, modders erve darf nit sjterve”. Een tekst die zelfs op zijn grafsteen prijkt. Een deel van die spreuk is tevens het motto van de dialectvereniging d’r Wauwel, één van de vele verenigingen die goed werk doen en waar we in Kerkrade meer dan trots op mogen zijn. Met een eigen dialect kun je je onderscheiden van de rest zorgt ervoor dat niet alles een eenheidsworst wordt. Dit biedt vervolgens weer kansen op allerlei gebieden. Heel bewust heeft de VVD Kirchroa er dan ook enkele jaren geleden voor gekozen om juist die prachtige naam Kirchroa in de partijnaam op te nemen. Op die manier hopen we te onderstrepen dat de Kerkraadse cultuur bij ons hoog in het vaandel staat.

Tot slot nog even terug naar carnaval. Zoals in de adventtijd carnaval in de ijskast gaat, zo zal tijdens carnaval bij mij de politiek in de ijskast gaan. Ik wil namelijk niet dat deze zaken door elkaar gaan lopen. Ik ga eerst een fantastisch seizoen tegemoet met de VVKW, vanaf aswoensdag is er weer tijd voor de VVD Kirchroa en zal ik mij vol overgave inzetten voor een mooi liberaal resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Foto: Peter Reinders, via Flickr


Xclusive Multimedia Services