Parkeerbord m.b.t gratis parkeren in Kerkrade

Upgrading infrastructuur en gratis parkeren een must!

Upgrading infrastructuur en gratis parkeren een must!

De kwaliteit van met name wegen en fietspaden is in de afgelopen jaren zienderogen achteruitgegaan. Als resultaat van deze beleidskeuze zijn er slechte wegen en dito fietspaden ontstaan.

Daarnaast zijn er de nodige uitdagingen op het gebied van het openbaar vervoer binnen onze Euregio. De VVD Kirchroa gaat zich dan ook inzetten om de infrastructuur in Kerkrade een hogere prioriteit te geven dan dat het tijdens de afgelopen jaren heeft gekregen.

Wij zullen dan ook als lokale afdeling van een landelijk opererende partij, stevig blijven lobbyen om het besef bij deze overheidslagen te creëren dat Kerkrade niet het eindpunt moet zijn van alle openbaar vervoervoorzieningen, maar een waardevolle verbinding binnen de Euregio.

Verder kent Kerkrade veel zaken die onze specifieke aandacht verdienen. Één van de zaken die volgens de VVD Kirchroa van groot belang voor de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van onze gemeente is, is het faciliteren van gratis parkeermogelijkheden voor iedereen die gebruik maakt van onze voorzieningen.

Naast het aanbieden van gratis parkeren is het eveneens zaak dat er gratis WiFi wordt aangeboden. Vanzelfsprekend verbeteren deze zaken ook het vestigingsklimaat voor zowel burgers als ondernemers.

Stem op 19 maart lijst 5 VVD Kirchroa, omdat nu de tijd is aangebroken om keuzes te gaan maken. Keuzes die Kerkrade versterken.Xclusive Multimedia Services