Teeven: “De lijnen naar Den Haag blijven kort voor VVD Kirchroa!”

Afgelopen maandag (d.d. 10 maart) organiseerde de VVD Kirchroa een politiek café met niemand minder dan staatssecretaris Fred Teeven als gast. Lijsttrekker Dion Schneider ging de dialoog aan met Teeven met als onderwerp voor deze avond: veiligheid en ondernemerschap in Kerkrade. Naast VVD’ers waren er burgers aanwezig, alsook een afgevaardigde van een tweetal lokale politieke partijen (te weten BurgerBelangen en 1Parkstad).

Een breed scala aan thema’s is op deze informatieve avond behandeld zoals de internationale samenwerking tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische politie, waarbij Teeven aangaf dat dit een positieve uitwerking heeft op criminaliteitscijfers van Kerkrade en de rest van de Euregio.

Verder werd er ingegaan op de problematiek rondom de accijnsverhogingen van de grenspomphouders, waarbij Teeven aangaf aan dat tijdens de zomer een evaluatie hierover plaatsvind. De mijnbouwproblematiek kwam eveneens aanbod welke specifiek in Kerkrade speelt.

De avond werd afgesloten met publieksvragen. De aanwezigen kregen namelijk de kans geboden om de staatssecretaris een vraag te stellen. Ook hierbij werden een diversiteit aan thema’s aangesneden.

Al met al was dit politieke café een succes en was al snel duidelijk waarom de Kerkradenaar op een landelijke partij met een lokale afdeling moet stemmen. De behandelde thema’s, die op een bevlogen manier door Teeven werden behandeld, onderstreepten nogmaals de visie die de VVD Kirchroa in haar verkiezingsprogramma van 19 maart heeft beschreven, met de toezegging dat de lijnen naar Den Haag kort blijven voor de VVD Kirchroa .

Stem daarom op 19 maart a.s. op de VVD Kirchroa, lijst 5.Xclusive Multimedia Services