>

TAG: tweede kamerlid

Tweede Kamerleden geïnformeerd over mijn(water) schade

Op maandag 12 april jl. hebben VVD Tweede Kamerleden Chantal Nijkerken en André Bosman, samen met vertegenwoordigers van de VVD Limburg Provinciale Statenfractie, VVD Kerkrade en VVD Parkstad en Omstreken een werkbezoek gebracht aan de Provincie Limburg. Dit werkbezoek stond in het licht van de problematiek rond de gevolgen van de mijnbouw. Meer informatie over dit werkbezoek kunt u lezen in de bijlage. Foto: Michel L Espoir

Kamerlid Verheijen op werkbezoek bij VVD Kirchroa

Vrijdagmiddag is VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen op werkbezoek bij de VVD Kirchroa geweest. Wethouder en lijsttrekker Dion Schneider heeft samen met enkele leden van de VVD Kirchroa inhoudelijk gesproken over een aantal onderwerpen. Verheijen was zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom het centrumplan. Uiteraard werd er ook gesproken over de verkiezingscampagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De VVD Kirchroa heeft in het bijzonder bij Verheijen aandacht gevraagd voor de problemen die nu met name in de … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services