>

TAG: ondernemersklimaat

VVD stelt art. 38 vragen over campus

Naar aanleiding van een bezoek aan de campus door enkele gemeenteraadsfracties heeft de fractie van de VVD Kirchroa het college van B&W enkele vragen gesteld. Zijn er verwijtbare fouten tijdens de bouw gemaakt en welke instantie is hiervoor verantwoordelijk ? Welke invulling zou het gebouw nog een functionele waarde geven in de toekomst? Ad1. Bij de eerste vraag komt de fractie tot de conclusie dat het rapport hier blijkbaar duidelijk over is. Vanuit het rapport … Vervolgd

Algemene beschouwingen 2015: ‘Het ei van Columbus’

Het is eind oktober, traditioneel het moment waarop de Algemene beschouwingen worden gehouden in Kerkrade. De gemeenteraad komt dan in vergadering bijeen om te discussiëren over de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode. Fractievoorzitter Wim de Groot sprak namens de VVD Kirchroa de raad en het college toe. Met columbus als rode draad werden er spijkers met koppen geslagen. Onze algemene beschouwingen lees je door de bijlage te downloaden en … Vervolgd

Upgrading infrastructuur en gratis parkeren een must!

Upgrading infrastructuur en gratis parkeren een must! De kwaliteit van met name wegen en fietspaden is in de afgelopen jaren zienderogen achteruitgegaan. Als resultaat van deze beleidskeuze zijn er slechte wegen en dito fietspaden ontstaan. Daarnaast zijn er de nodige uitdagingen op het gebied van het openbaar vervoer binnen onze Euregio. De VVD Kirchroa gaat zich dan ook inzetten om de infrastructuur in Kerkrade een hogere prioriteit te geven dan dat het tijdens de afgelopen … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services