>

TAG: mijnbouw

Tweede Kamerleden geïnformeerd over mijn(water) schade

Op maandag 12 april jl. hebben VVD Tweede Kamerleden Chantal Nijkerken en André Bosman, samen met vertegenwoordigers van de VVD Limburg Provinciale Statenfractie, VVD Kerkrade en VVD Parkstad en Omstreken een werkbezoek gebracht aan de Provincie Limburg. Dit werkbezoek stond in het licht van de problematiek rond de gevolgen van de mijnbouw. Meer informatie over dit werkbezoek kunt u lezen in de bijlage. Foto: Michel L Espoir

Persbericht : onderzoek naar oorzaken mijnschade

Op 17 januari j.l. heeft de VVD Kirchroa gesproken met het VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen over de dreigende mijnbouwschade. Wij hebben het belang van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen en daaruit voortvloeiende kosten benadrukt. Verheijen heeft toegezegd dit met minister Kamp te bespreken. Het college van B&W heeft op 27 januari jl. een brief van minister Kamp ontvangen, waarin verzocht werd de nodige gegevens aan te leveren zodat enkele onderzoeken plaats kunnen vinden … Vervolgd

Kamerlid Verheijen op werkbezoek bij VVD Kirchroa

Vrijdagmiddag is VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen op werkbezoek bij de VVD Kirchroa geweest. Wethouder en lijsttrekker Dion Schneider heeft samen met enkele leden van de VVD Kirchroa inhoudelijk gesproken over een aantal onderwerpen. Verheijen was zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom het centrumplan. Uiteraard werd er ook gesproken over de verkiezingscampagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De VVD Kirchroa heeft in het bijzonder bij Verheijen aandacht gevraagd voor de problemen die nu met name in de … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services