>

TAG: gratis WiFi

Upgrading infrastructuur en gratis parkeren een must!

Upgrading infrastructuur en gratis parkeren een must! De kwaliteit van met name wegen en fietspaden is in de afgelopen jaren zienderogen achteruitgegaan. Als resultaat van deze beleidskeuze zijn er slechte wegen en dito fietspaden ontstaan. Daarnaast zijn er de nodige uitdagingen op het gebied van het openbaar vervoer binnen onze Euregio. De VVD Kirchroa gaat zich dan ook inzetten om de infrastructuur in Kerkrade een hogere prioriteit te geven dan dat het tijdens de afgelopen … Vervolgd

Tekst algemene beschouwingen 2013

Voorzitter, leden van het College en de raad, aanwezigen op de publieke tribune en toeschouwers via het internet. De Kerkraadse afdeling van de VVD blikt tijdens deze algemene beschouwingen terug op een bewogen raadsperiode. Raadsleden die vertrokken uit hun fractie, waarbij veruit de meesten hun zetel niet hebben afgestaan aan de partij waaraan ze deze te danken hadden. Hierdoor verdween de SP zelfs uit de gemeenteraad van Kerkrade. Daartegenover ontstond een nieuwe lokale partij uit … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services