>

TAG: gratis parkeren

Gratis parkeren in Kerkrade verlengd

In de commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) stelt het college van Burgemeester en Wethouders vanavond voor om het gratis parkeren (blauwe zone) te handhaven tot minimaal 1 april 2016. Tijdens deze vergadering wordt tevens de evaluatie van de Gemeente gepresenteerd (zie bijgaand deze presentatie) en op basis hiervan zal het college begin volgend jaar met een voorstel komen hoe verder na 1 april 2016. Hiertoe zijn enkele denkrichtingen opgesteld waaronder het handhaven van de … Vervolgd

Gratis Parkeren Kerkrade Centrum!

De VVD Kirchroa is verheugd dat de voltallige Kerkraadse gemeenteraad een amendement heeft aangenomen tot invoeren van gratis parkeren in het centrum van Kerkrade! Hiermee gaat een langgekoesterde VVD wens én verkiezingsspeerpunt in vervulling! Vanaf 1 december a.s. tot en met december volgend jaar zal er op alle parkeerplaatsen in Kerkrade Centrum waar nu parkeergelden worden geheven een zogenaamde blauwe zone met een gratis parkeerduur van 2 uur worden ingevoerd. Alleen de parkeergarages Orlando Passage … Vervolgd

Upgrading infrastructuur en gratis parkeren een must!

Upgrading infrastructuur en gratis parkeren een must! De kwaliteit van met name wegen en fietspaden is in de afgelopen jaren zienderogen achteruitgegaan. Als resultaat van deze beleidskeuze zijn er slechte wegen en dito fietspaden ontstaan. Daarnaast zijn er de nodige uitdagingen op het gebied van het openbaar vervoer binnen onze Euregio. De VVD Kirchroa gaat zich dan ook inzetten om de infrastructuur in Kerkrade een hogere prioriteit te geven dan dat het tijdens de afgelopen … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services