>

TAG: gemeenteraadsverkiezingen

De uitslag!

Namens de VVD Kirchroa willen wij onze kiezers bedanken voor het vertrouwen in ons en onze kandidaten. Ondanks het politieke slachtveld wat de zetelverdeling betreft, mogen wij met trots zeggen : “we behouden onze 2 zetels!” Wij zullen ons liberale gedachtengoed uiteraard voortzetten en er weer gewoon keihard voor knokken de komende 4 jaar.   De schouders eronder en door! Dat is de VVD Kirchroa mentaliteit!   Daarom deze 2 woorden : KIEZERS BEDANKT

Zorg is een onderdeel van welzijn!

Zorg is een breed begrip ook voor de inwoners van Kerkrade. Veel zorg wordt beleidsmatig vastgesteld door de regering. De gemeente Kerkrade heeft onder andere als taak dit via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit te voeren. Hiervoor moet organisatorische en financiële kennis aanwezig zijn. De VVD Kirchroa heeft hiervoor de mensen in huis. De VVD Kirchroa vindt dat er gekeken moet worden naar wat mensen wél kunnen i.p.v. wat ze niet kunnen. Zelfredzaamheid en … Vervolgd

Waarom nu stemmen op de VVD Kirchroa?

De afgelopen jaren heeft de VVD Kirchroa vanuit een positief kritische houding haar bijdrage voor Kerkrade geleverd. Na lange tijd vanuit een oppositierol, nu in de coalitie. Waar andere partijen het hebben laten afweten, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen in een periode waarin een structureel tekort van 7 miljoen euro moest worden weggewerkt. Zeker voor Kerkrade is het voor de komende jaren van belang een bestuur te hebben, dat vanuit de langetermijnvisie en het daarbij … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services