>

TAG: gemeenteraadslid

Zorg is een onderdeel van welzijn!

Zorg is een breed begrip ook voor de inwoners van Kerkrade. Veel zorg wordt beleidsmatig vastgesteld door de regering. De gemeente Kerkrade heeft onder andere als taak dit via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit te voeren. Hiervoor moet organisatorische en financiële kennis aanwezig zijn. De VVD Kirchroa heeft hiervoor de mensen in huis. De VVD Kirchroa vindt dat er gekeken moet worden naar wat mensen wél kunnen i.p.v. wat ze niet kunnen. Zelfredzaamheid en … Vervolgd

Iech kòm oes Kirchroa en doa bin iech sjtoots òp

Begin november van dit jaar ging onze nieuwe website online. Een onderdeel van deze nieuwe site, is het estafette-blog. Hierin vertellen de personen, die samen VVD Kirchroa vormen, een persoonlijk verhaal. Ik neem nu met veel plezier het “blog-stokje” over van Danny Schröder. Wie ben ik dan? Voor de mensen die mij niet kennen of iets meer van me willen weten, stel ik me graag aan jullie voor. Mijn naam is Jos Iding, ben 44 jaar jong, heb een … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services