>

TAG: gemeenteraad

Algemene Beschouwingen 2020

Op 12 november 2020 sprak Fractievoorzitter Wim de Groot namens de VVD Kirchroa de tijdens de Algemene Beschouwingen, de behandeling van de begroting 2021 in de Gemeenteraad. Een tekst met aandacht voor de gevolgen van Corona, extra steun voor de Ondernemers in Kerkrade, het bevriezen van de OZB, het Center Court (Vie Kerkrade), de Avantislijn een veilig leefklimaat en voortgezet onderwijs. Lees hieronder de volledige tekst zoals uitgesproken door Wim de Groot, tevens zijn de … Vervolgd

Waarom nu stemmen op de VVD Kirchroa?

De afgelopen jaren heeft de VVD Kirchroa vanuit een positief kritische houding haar bijdrage voor Kerkrade geleverd. Na lange tijd vanuit een oppositierol, nu in de coalitie. Waar andere partijen het hebben laten afweten, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen in een periode waarin een structureel tekort van 7 miljoen euro moest worden weggewerkt. Zeker voor Kerkrade is het voor de komende jaren van belang een bestuur te hebben, dat vanuit de langetermijnvisie en het daarbij … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services