>

TAG: effecten

Persbericht : onderzoek naar oorzaken mijnschade

Op 17 januari j.l. heeft de VVD Kirchroa gesproken met het VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen over de dreigende mijnbouwschade. Wij hebben het belang van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen en daaruit voortvloeiende kosten benadrukt. Verheijen heeft toegezegd dit met minister Kamp te bespreken. Het college van B&W heeft op 27 januari jl. een brief van minister Kamp ontvangen, waarin verzocht werd de nodige gegevens aan te leveren zodat enkele onderzoeken plaats kunnen vinden … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services