>

TAG: commissie

Sonja Heynsdijk-Koch neemt zitting in Raadscommissie

Met ingang van 1 januari 2019 neemt Sonja Heynsdijk-Koch als burgercommissielid namens de VVD Kirchroa zitting in de Raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ). Ze neemt daarin de plek over van Tim Glenz. We danken Tim, die verbonden blijft aan de VVD Kirchroa, voor zijn inzet als commissielid. Sonja stond tijdens de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen op de 9e plek van de kieslijst namens de VVD. Sonja is sinds 1995 werkzaam in het onderwijs, in diverse functies. Momenteel is … Vervolgd

Het VVD Kirchroa team voor de komende vier jaar!

Tijdens een buitengewone raadsvergadering op woensdag 16 mei 2018 is het nieuwe college van B&W van de gemeente Kerkrade geïnstalleerd. De VVD Kirchroa vormt de komende vier jaar de Kerkraadse coalitie samen met de partijen Burgerbelangen, PvdA en CDA. Namens de VVD Kirchroa keert Dion Schneider terug als wethouder. Hij zal de portefeuilles economische zaken, verkeer en vervoer, duurzaamheid, milieu, afval en reiniging en arbeidsmarktbeleid gaan beheren. Door het toetreden van Dion Schneider tot het … Vervolgd

Blik op de toekomst!

Een turbulente periode ligt achter ons. De verkiezingscampagne was intensief. Soms hard maar voornamelijk leuk en leerzaam.  Op 19 maart heeft de kiezer gesproken. Ondanks het verlies van stemmen is het de VVD Kirchroa toch gelukt om twee zetels vast te houden. Een resultaat waar we met gemengde gevoelens op terugkijken maar waar we toch met zijn allen trots op mogen zijn! De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de totstandkoming van een coalitie … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services