>

TAG: college

Het VVD Kirchroa team voor de komende vier jaar!

Tijdens een buitengewone raadsvergadering op woensdag 16 mei 2018 is het nieuwe college van B&W van de gemeente Kerkrade geïnstalleerd. De VVD Kirchroa vormt de komende vier jaar de Kerkraadse coalitie samen met de partijen Burgerbelangen, PvdA en CDA. Namens de VVD Kirchroa keert Dion Schneider terug als wethouder. Hij zal de portefeuilles economische zaken, verkeer en vervoer, duurzaamheid, milieu, afval en reiniging en arbeidsmarktbeleid gaan beheren. Door het toetreden van Dion Schneider tot het … Vervolgd

Fietsdiefstallen (n.a.v. art. 38 vragen)

De VVD Kirchroa ontving onlangs enkele berichten van verontruste bewoners die slachtoffer werden van de in Nederland meest voorkomende vorm van criminaliteit: fietsendiefstal. Een van de speerpunten van de VVD Kirchroa is “veiligheid” en aangezien iedere ontvreemde fiets een inbreuk is op het veiligheidsgevoel van de burger vonden wij dat deze handschoen opgepakt moest worden. De VVD Kirchroa heeft m.b.t. dit onderwerpt kortgeleden schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Samengevat: moeten … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services