>

TAG: beleid

U bepaalt de toekomst van Kerkrade!

Dames en heren, We staan aan de vooravond van wellicht de voor Kerkrade, meest belangrijke gemeenteraadsverkiezingen in decennia. Waarom zijn deze verkiezingen zo belangrijk? In een tijd waarin we nog steeds herstellende zijn van een economische crisis en waarbij de gevolgen van deze crisis voor iedereen voelbaar zijn, worden tevens veel taken die altijd door de landelijke overheid werden uitgevoerd nu bij de gemeenten neergelegd. Dit is een prima ontwikkeling aangezien de gemeenten veel beter … Vervolgd

Waarom nu stemmen op de VVD Kirchroa?

De afgelopen jaren heeft de VVD Kirchroa vanuit een positief kritische houding haar bijdrage voor Kerkrade geleverd. Na lange tijd vanuit een oppositierol, nu in de coalitie. Waar andere partijen het hebben laten afweten, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen in een periode waarin een structureel tekort van 7 miljoen euro moest worden weggewerkt. Zeker voor Kerkrade is het voor de komende jaren van belang een bestuur te hebben, dat vanuit de langetermijnvisie en het daarbij … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services