>

TAG: artikel 38 vragen

VVD stelt art. 38 vragen over campus

Naar aanleiding van een bezoek aan de campus door enkele gemeenteraadsfracties heeft de fractie van de VVD Kirchroa het college van B&W enkele vragen gesteld. Zijn er verwijtbare fouten tijdens de bouw gemaakt en welke instantie is hiervoor verantwoordelijk ? Welke invulling zou het gebouw nog een functionele waarde geven in de toekomst? Ad1. Bij de eerste vraag komt de fractie tot de conclusie dat het rapport hier blijkbaar duidelijk over is. Vanuit het rapport … Vervolgd

VVD stelt art. 38 vragen over mogelijke vestiging Bricksworld

De fractie van de VVD Kirchroa heeft vandaag via de media kennis genomen dat Bricksworld, de Lego winkel die momenteel gevestigd is in winkelcentrum ’t Loon te Heerlen, zich wil vestigen aan de Rodaboulevard te Kerkrade. Het zou gaan om het pand waar voorheen Intratuin gevestigd was. De gemeente Kerkrade laat dit echter, omwille van het bestemmingsplan, niet toe. Naar aanleiding van het voornoemde hebben wij artikel 38 vragen gesteld: Is het college het met … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services