>

TAG: antwoorden

Fietsdiefstallen (n.a.v. art. 38 vragen)

De VVD Kirchroa ontving onlangs enkele berichten van verontruste bewoners die slachtoffer werden van de in Nederland meest voorkomende vorm van criminaliteit: fietsendiefstal. Een van de speerpunten van de VVD Kirchroa is “veiligheid” en aangezien iedere ontvreemde fiets een inbreuk is op het veiligheidsgevoel van de burger vonden wij dat deze handschoen opgepakt moest worden. De VVD Kirchroa heeft m.b.t. dit onderwerpt kortgeleden schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Samengevat: moeten … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services