door Tessy Willems,

De schouders eronder! Betrokkenheid is het sleutelwoord!


Het WMC is achter de rug en bleek wederom een succes te zijn! Wat was het gezellig druk in onze stad. Ik zie elke 4 jaar weer een nieuwe schwung en betrokkenheid bij het WMC en Kerkrade ontstaan, die aanstekelijk werkt en dat is goed! De timing had niet beter kunnen zijn met gelijktijdig een hernieuwd stadscentrum waar met enige regelmaat ondernemers hun deuren openen en nieuw leven inblazen. D’r Kirchröadsjer gelooft er weer in en dat is te merken!

Een aantal jaar geleden ben ik door mijn zwager en raadslid Wim de Groot gevraagd of ik actief wilde deelnemen binnen de VVD fractie in Kerkrade. Ik heb daar heel even over nagedacht. Twee zaken waren voor mij van belang: ben ik een echte liberaal en ben ik betrokken? Ja, ik vind dat een overheid voorwaardenscheppend en sterk moet zijn, maar niet bepalend. Mensen zijn zelf in staat hun eigen beslissingen te nemen. En betrokken? Ja, alleen zo benoem je dingen, denk je erover na probeer je te werken aan verbetering. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik ook betrokken ben bij dierenwelzijn. Vandaar mijn bewuste keuze voor honden uit opvang.  Op dat punt mag je me gerust een linkse VVD-er noemen, maar daar houdt de sympathie met het linkse gedachtegoed ook op. Met eenzelfde betrokkenheid wil ik ook deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Als financieel medewerker in de zorg zie ik een steeds betere samenwerking tussen zorgaanbieder en gemeente. Gemeenten hebben sinds 2015 meer zelfstandigheid in eigen keuzes maken om mensen op maat te helpen. Door slimmer zaken te regelen, staan prestaties en resultaten voor de cliënt centraal en wordt het verkregen budget goed besteed. Zorg, betrokkenheid en bijbehorende financiën zijn in onze gemeente in goede handen en dat laatste wordt goed beheerd door een wethouder uit eigen geledingen, Dion Schneider.

Met vertrouwen kijk ik uit naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. We leven in een stad die het verdient met visie en betrokkenheid bestuurd te worden en VVD Kirchroa hoort daarvan deel uit maken met enthousiaste en waardevolle mensen uit diverse geledingen. Op naar 2018!

 

Tessy Willems


Xclusive Multimedia Services