Roda JC van gemeentelijk hoofdpijndossier via strak beleid wethouder naar een gezonde toekomst

Wethouder Dion Schneider (VVD-financiën) van de gemeente Kerkrade heeft de afgelopen jaren het proces m.b.t. de financiële problemen van Roda JC voortdurend bewaakt en aangestuurd.

Zoals bekend heeft Roda JC sinds jaar en dag betalingsproblemen en kon niet- of niet tijdig aan de huurverplichtingen van het Parkstad Limburg Stadion voldoen. Het stadion is eigendom van de Gemeente Kerkrade. Steeds kwamen er meer financiële problemen naar buiten.

In juni van dit jaar heeft de wethouder de opdracht gekregen van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen om samen met Roda JC te komen tot een duurzame oplossing voor het steeds weer terugkerende probleem van het niet kunnen betalen van de huurpenningen door Roda JC.

Tijdens het afgelopen half jaar werden frequent gesprekken gevoerd om te komen tot een oplossing waarbij Roda JC een bestendige toekomst tegemoet zou kunnen gaan en waarbij tevens de gemeente in een betere positie zou komen als verhuurder van het Parkstad Limburg Stadion. “Als wethouder financiën kreeg ik dit langlopende dossier op mijn bord, en ik had mij voorgenomen om tot een oplossing te komen waarbij het in de toekomst niet van belang zou zijn welke personen in de directie of raad van commissarissen van Roda JC zouden zitten of wie de bestuurders binnen de gemeente zouden zijn. Daarnaast was ook helder dat de burgers van Kerkrade niet de rekening zouden krijgen voorgeschoteld”.

Uiteindelijk is vanavond het volgende voorstel door de wethouder en Roda JC aan de raadscommissie gepresenteerd:

De nog openstaande vordering van het stadion op Roda JC, zijnde de achterstallige huur en andere openstaande bedragen, ter hoogte van € 1,1 miljoen, zullen worden verrekend met een oude openstaande vordering van de club op het stadion, ook ter hoogte van € 1,1 miljoen. Deze laatste vordering zou pas door de club worden opgeëist wanneer het stadion door de gemeente zou worden verkocht.

Door deze verrekening hoeft de club de achterstallige betalingen dus niet te voldoen waardoor de club niet weer in financiële problemen komt.

Aan deze verrekening worden door de gemeente 2 voorwaarden verbonden:

  1. Roda JC dient de televisierechten aan de gemeente te verstrekken.
  2. Roda JC dient zorg te dragen voor het wegwerken van het negatieve eigen vermogen ter hoogte van ruim € 9 miljoen.

Hierdoor blijkt dat de club, met het vorige week verkondigde eigenaarschap door de heer Schrouff, reeds geanticipeerd heeft op de tweede voorwaarde die door de gemeente is gesteld en blijkt deze transactie dus niet uit de lucht te zijn gevallen als sympathieke geste door de heer Schrouff.

“Wanneer de gemeenteraad van Kerkrade akkoord gaat met dit voorstel dan is de gemeente verzekerd van haar huurpenningen door middel van de mediagelden en heeft de gemeente daarnaast de zekerheid dat de club met een financieel schone lei de toekomst in kan gaan.

Daarnaast is er door de nieuwe constructie binnen de club een hoge mate van betrokkenheid bij de aandeelhouder gecreëerd waardoor deze het financiële reilen en zeilen van de club nauwlettend zal bewaken. Hierdoor is het risicoprofiel van de club als huurder van het stadion aanzienlijk verbeterd ten opzicht van de huidige situatie”.

Er is dus inderdaad een duurzame oplossing gecreëerd voor zowel de gemeente als de club”, aldus Schneider.Xclusive Multimedia Services