door Jos Paulissen,

“Wat zijn regeringen anders dan grote roversbenden?”


Voor een liberaal zijn de financiën van een gemeente of andere overheid een belangrijk thema. Ik ben een liberaal, in hart en nieren, evenals een fiscaal econoom. In die laatste hoedanigheid kan ik me al geen belangrijker thema dan financiën voorstellen. Maar ook als historicus heb ik er iets mee.

Laat u eens kort ontvoeren naar het Romeinse Rijk van de vroege vijfde eeuw. Een zekere Aurelius Augustinus, filosoof, bisschop van Hippo Regius (provincie Africa) en één van de vier kerkvaders van het westelijke christendom schrijft zijn De Civitate Dei (letterlijk: “Over de Godsstaat”, geen paniek, heeft niets met IS te maken). Daaruit stamt volgend opmerkelijk citaat:

Remota justitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia? (letterlijk: “Afgezien van het juridische (aspect), wat zijn regeringen anders dan grote roversbenden?”).

Ziehier, een liberaal avant la lettre! Hij doelt immers op belastingen en andere overheidsheffingen.

In feite is het een antieke versie van het populaire “Belastingheffing is gelegaliseerde diefstal”.

Natuurlijk ben ik geen libertarische anarchist en ook geen Bostonse theedrinker. Ik ben juist voor een sterke overheid, een overheid die het kader moet scheppen en handhaven waarbinnen burgers en bedrijven zich vrij mogen bewegen. Aan de andere kant kan ik niet ontkennen, dat Augustinus’ woorden mij erg aanspreken. De collectieve sector heeft in de moderne westerse samenlevingen een welhaast perverse omvang aangenomen. Ondanks stijgende inkomsten, geven overheden jaar na jaar meer geld uit dan er binnen komt, terwijl men van ons burgers verwacht de tering naar de nering te zetten.

In het gehele Nederlandse politieke landschap is er maar één partij die een halt kan toeroepen aan de mooipraters die cadeautjes uitdelen op kosten van de belastingbetaler en aan de wereldverbeteraars die denken dat hogere belastingen als vanzelf leiden tot een evenwichtigere inkomensverdeling. Deze partij, of het nu op nationaal, provinciaal dan wel lokaal niveau is, is de VVD.

En ik ben blij dat Dion Schneider namens VVD Kirchroa in het college zit. Hij waakt als Cerberus, de helhond, over onze financiën en heeft ervoor gezorgd dat de Kerkraadse burgers de afgelopen jaren geen lastenverzwaringen voor hun kiezen hebben gekregen. Wat mij betreft, gaan we met dit beleid door en dat lukt alleen met een sterke en in de gemeenteraad goed vertegenwoordigde VVD.

En wat onze vriend Augustinus aangaat, wel, hij heeft de ondergang van het West Romeinse Rijk, onder meer veroorzaakt door financieel wanbeleid, gelukkig niet meer meegemaakt.


Xclusive Multimedia Services