Wim de GrootOndersteuning, Personen
wim@vvdkirchroa.nl

Geboren: 26 Jul, 1957

Ik ben Wim de Groot. In 2009 heeft de VVD Kerkrade mij benaderd om actief mee te willen werken binnen de partij. Na een goed gesprek werd mij duidelijk dat de VVD een partij met visie was. Een visie die paste bij mijn eigen denkbeelden over hoe politiek gevoerd moet worden.  Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. Vanuit deze waarden heeft de VVD al die tijd alle dossiers benaderd. Dit is de reden dat ik me al snel thuis voelde bij de partij en de mensen die daar bij horen. Vanuit meedenken in de fractie mocht ik in 2012 zitting nemen in de commissie Burges & Samenleving. Na de val van de coalitie in 2013 en het feit dat de VVD aan de coalitie ging deelnemen mocht ik de vacante raadszetel invullen. Deze politieke taak is naast een grote eer ook een grote verantwoordelijkheid om voor alle burgers van Kerkrade de juiste keuzes te maken.

Xclusive Multimedia Services