Sonja KochFractie, Kandidatenlijst 2022, Personen
sonja@vvdkirchroa.nl

Geboren: 15 Jun, 1972

In 2018 schreef ik ‘Kirchroa is mieng stad’, daar voegt de VVD Kerkrade nu aan toe ‘Kerkrade blijft goed, wordt beter.

Dit is precies waarom ik me wederom namens de VVD kandidaat stel voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022. De afgelopen jaren heb als ík commissielid ervaren dat er in de gemeenschap veel betrokkenheid is als het gaat over Kerkrade. Niet alleen in de commissie maar ook in allerlei andere bijeenkomsten blijkt dat de Kirchröatsjer hart heeft voor zijn stad.

Ondanks alles wat de afgelopen twee jaar in de wereld gebeurd is, is Kerkrade een stad met een prettig leefklimaat. Wat ik persoonlijk heel erg belangrijk vind, is dat de burgers betrokken worden bij het verder ontwikkelen van deze mooie stad: wat goed is behouden we, wat aandacht verdient daar denken we kritisch over na. Denk dan o.a. aan meedenken over hoe we Kerkrade veiliger kunnen maken en op welke wijze we een passend woningaanbod creëren voor iedereen.

Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven vind ik ook belangrijk, dit zorgt immers voor een bloeiende economie waar de Kirchröatsjer alleen maar profijt van kan hebben.

Tot slot vind ik dat er aandacht moet zijn voor de toekomst van onze jeugdige inwoners. Zij moeten kunnen opgroeien in een kansrijke, veilige en duurzame stad.

Kortom, kies voor toekomst, kies voor de Kirchröatsjer VVD.

Xclusive Multimedia Services