Sonja KochFractie, Kandidatenlijst 2018
sonja@vvdkirchroa.nl

Geboren: 15 Jun, 1972

‘Kirchroa is mieng stad’, getogen (niet geboren) ben ik er.

Mijn lagere en middelbare schooltijd heb ik voltooid in Kerkrade. In mijn jeugd ben ik lid geweest van diverse verenigingen, zoals een kinderkoor en de scouting. Tijdens mijn vervolgstudies ben ik er ook blijven wonen. Momenteel woon ik samen met mijn echtgenoot en kinderen nog steeds in Kerkrade, nabij het mooie Rolduc. Kerkrade is een gevoel! Dat gevoel heeft me een tijd geleden gedreven om actief te gaan deelnemen aan de plaatselijke politiek.

Interesse in politiek is er altijd geweest. Ik ben van mening dat je als burger gebruik moet maken van je recht om je mening te laten horen, om te stemmen. Zelf heb ik altijd gebruik gemaakt van dit recht. Natuurlijk heb ik – net als iedereen hoop ik – gezocht naar mijn politieke identiteit en sinds zeker tien jaar heb ik die stabiliteit gevonden in de VVD. In eerste instantie landelijk, later ook op plaatselijk en provinciaal niveau. Politiek is iets waar je mijns inziens kritisch naar moet kijken, wat je niet zomaar moet nemen zoals het is. Mijn lidmaatschap bij de VVD Kerkrade is voor mij een extra mogelijkheid om idealistisch en kritisch mee te denken enmijn liberale overtuiging te tonen.

Sinds 1995 ben ik werkzaam in het onderwijs, in eerste instantie als docent in het speciaal onderwijs, later als docentNederlands in het voortgezet onderwijs. Tijdens mijn werk  heb ik altijd gezocht – en zoek ik nog steeds –  naar uitdagingen om het onderwijs voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen maken waardoor de jeugd, vooral het individu, zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij vind ik het heel belangrijk om  jonge mensen te leren dat ze een (politieke) mening mogen hebben en dat ze die mening ook moeten weergeven op een manier die ervoor kan zorgen dat ze anderen kunnen overtuigen. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om ambitie te hebben, te uiten en te proberen die ambitie te realiseren.

Even terug naar het begin: ‘Kirchroa is mieng stad’. Mijn ambitie heb ik ondertussen gerealiseerd: ik heb een actieve rol in de plaatselijke politiek doordat ik sinds januari 2019 burgercommissielid Grondgebied en Economische Zaken. Ik hoop dat ik door mijn lidmaatschap bij de VVD en als commissielid daadkrachtig kan bijdragen aan het verder ontwikkelen van een energiek, duurzaam, sociaal en veilig Kerkrade, waarin iedere burger tot zijn recht komt en met trots woont in deze mooie stad.

Xclusive Multimedia Services