Roger ScheerenBestuur, Campagne Team, Fractie, Personen
roger@kirchroa.nl

Geboren: 23 Aug, 1971

Geboren in Bleijerheide, opgegroeid in Haanrade en tegenwoordig samen met Joyce en onze kinderen wonend op de Holz. Ondanks dat mijn werk me vaak ver buiten de grenzen van Kerkrade en zelfs Limburg heeft gebracht is het nooit in mij opgekomen om Kerkrade te verlaten.

Kerkrade is een heerlijke stad om op te groeien, te studeren, werken, wonen, en te genieten van het leven. De stad biedt haar inwoners voorzieningen die je eerder bij een grote stad verwacht, en daarbij ook nog het gemoedelijke en bourgondische van gastvrij Zuid-Limburg. Tel daar de geweldig euregionale centrale ligging bij op en zie daar de redenen waarom ik al ruim 50 jaar niet weg te slaan ben uit Kerkrade.

Ik heb me de afgelopen jaren als fractielid en raadscommissielid actief ingezet voor Kerkrade. Met name goed en volledig onderwijs, veiligheid en leefbaarheid in onze stad en gezonde financien zijn daarbij onderwerpen waar ik me mee bezig houdt. Zo ben ik vanuit de VVD initiatiefnemer geweest om ervoor te gaan zorgen dat er weer volledig voortgezet onderwijs teruggehaald kan worden naar Kerkrade en ben in nauw betrokken bij Het Martin Buber. Verder let ik vanuit de Raadscommissie AZM op een gezonde en doelmatige besteding van de beschikbare financiële middelen van de Gemeente Kerkrade om zo de lokale lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. Een zo laag mogelijke OZB en afvalstoffenheffing zijn hierbij belangrijk. Tenslotte is veiligheid erg belangrijk, we weten dat alle inwoners van Kerkrade een (gevoel van) veiligheid erg belangrijk vinden, hier zet ik me dan ook voor in.

Ik weet zeker dat we samen als inwoners van Kerkrade in onze stad mooi kunnen houden wat mooi is en beter kunnen maken wat beter moet.

Een sterke VVD in het stadsbestuur zorgt ervoor dat Kerkradenaren erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgt voor een veilige en leefbare stad, de economie stimuleert en haar inwoners de vrijheid geeft zichzelf te ontplooien.

Dit is waarom ik me inzet voor de VVD en voor Kirchroa!

Roger Scheeren

Xclusive Multimedia Services