Leon FuchsBestuur
leon@vvdkirchroa.nl

Geboren: 16 Aug, 1962

Onze politieke ervaring maakt onze ideeën niet alleen goed doordacht, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.

Mooi hé zo’n visie

Mijn naam is Leon Fuchs, Ik ben 55 jaar en een echte Kirchröadsjer. Getrouwd met Marjo en samen hebben wij vijf geweldige zonen. Een liberaal in hart en nieren. Via mijn oudste zoon ben ik aanraking gekomen met de VVD. Ik heb de partij altijd nauwgezet gevolgd en ben zeer trots op datgene wat de VVD voor Kerkrade, Limburg en Nederland heeft bereikt. Kerkrade is mijn stad, ik ben er trots op. Ik woon in de mooie wijk Holz vlak bij Rolduc.

Ik ben mede-eigenaar van het evenementenbureau Dutch Event Masters. Ons kantoor ligt midden in Kerkrade in de oude Villa Bergstein aan de Poststraat. Vanuit mijn kantoor kan ik zien welke indrukwekkende ontwikkelingen er gaande zijn in hartje Kerkrade.

Voor mijn werk ben ik vaak op pad in binnen en buitenland. Hierdoor kom ik op de meest fantastische plekken terecht. Toch is het nergens zo mooi en bijzonder als in Kerkrade. Eens te meer besef ik hierdoor ook, hoe geweldig wonen en werken het is vanuit deze mooie stad.

We hebben zoveel dingen waar we trost op mogen zijn; Het WMC, d’r Kirchröatsjer Vasteloavend, Roda JC, het nieuwe centrumplan, de mooie wijken en het rijke verenigingsleven. Deze zaken moeten we omarmen en koesteren.

Sinds 2001 ben ik lid van de Raad van Elf van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain en verantwoordelijk voor alle zietsóngen in de Rodahal. Naast carnaval is musiceren in de harmonie St Aemiliaan mijn grootste hobby.

Ik wil graag samen met deze stad groeien, niet in aantallen maar wel in de kwaliteit van leven. Daarvoor zullen er (soms) moeilijke beslissingen genomen worden. Deze beslissingen gaat de VVD niet uit de weg. Daarom voel ik me bij de VVD ook thuis.

Er zijn zoveel mooie ontwikkelingen in onze stad gaande waarvan wij allen gaan profiteren.

De VVD Kirchroa heeft de laatste jaren gewerkt aan een solide fundament in Kerkrade. Nu wordt het tijd om te oogsten.

Xclusive Multimedia Services