OZB tarieven voor ondernemers bevroren!


Tijdens de raadsvergadering van 16 december is er tijdens de behandeling van de tarievennota een motie van de VVD Kirchroa aangenomen waarin is vastgelegd dat de lasten voor de OZB voor zogenaamde niet-woningen (bedrijven) in 2022 bevroren worden en dus niet verder verhoogd mogen worden.

De VVD Kirchroa heeft tijdens de Algemene Beschouwingen al een duidelijk signaal afgegeven dat een verdere verhoging van de voor 2021 al zeer forse OZB tarieven zeer onwenselijk is en is verheugd in ieder geval bereikt te hebben dat OZB lasten in 2022 niet verder verhoogd zullen worden.

Onze bedrijven dragen al fors bij aan de OZB inkomsten voor de Gemeente Kerkrade. Daarnaast is er een goede samenwerking met onze bedrijven die eerder geformaliseerd is in het convenant tussen de Gemeente en de SBK. De bedrijven zijn in deze samenwerking noodzakelijk om werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren maar bijvoorbeeld ook voor samenwerking in de opzet van toekomstig voortgezet onderwijs in Kerkrade.

Naast deze motie heeft de VVD Kirchroa ook de motie gesteund om de OZB lasten voor woningen voor 2022 te bevriezen!Xclusive Multimedia Services