>

Het laatste nieuws

Kwijtschelding afvalstoffenheffing voor restafval vervalt

Met het in de raad goedkeuren van de tarievennota 2019 is tevens een langgekoesterde wens van de VVD in vervulling gegaan. Het meest vervuilende deel van de afvalstoffen valt niet meer onder de gemeentelijke kwijtschelding.  Tot afgelopen jaar kwamen inwoners met een laag inkomen onder voorwaarden in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen waaronder de vaste afvalstoffenheffing én de aanbieding van afval aan RD4.  De gemeente Kerkrade is met ingang van 1 januari 2015 gestart met een nieuw afvalbeleid. Dit … Vervolgd

Sonja Heynsdijk-Koch neemt zitting in Raadscommissie

Met ingang van 1 januari 2019 neemt Sonja Heynsdijk-Koch als burgercommissielid namens de VVD Kirchroa zitting in de Raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ). Ze neemt daarin de plek over van Tim Glenz. We danken Tim, die verbonden blijft aan de VVD Kirchroa, voor zijn inzet als commissielid. Sonja stond tijdens de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen op de 9e plek van de kieslijst namens de VVD. Sonja is sinds 1995 werkzaam in het onderwijs, in diverse functies. Momenteel is … Vervolgd

Politiek Café

Om het VVD Kirchroa jaar meteen goed te beginnen, organiseren wij op 18 januari 2019 een politiek café met Karin Straus, Joost van den Akker en Silvio Erkens als sprekers. Locatie is Café “A jenne Sjlaagboom” aan de Markt in Kerkrade. Inloop vanaf 19:30 uur, start om 20:00 tot ca. 21:30. Silvio Erkens zal als Kerkraadse kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen en campagneleider VVD Limburg spreken over de campagne. Daarnaast zullen gastsprekers Karin Straus & … Vervolgd

Xclusive Multimedia Services