Memorabele Algemene Beschouwingen


Vandaag 10 november waren de algemene beschouwingen in de Raadszaal van de Gemeente Kerkrade. Beschouwing op de begroting en plannen van het College van B&W voor 2022. Namens de VVD Kerkrade sprak Fractievoorzitter Wim de Groot voor de laatste keer. Hij keert na de verkiezingen niet meer terug in de Raadszaal maar neemt zitting in het Bestuur van de VVD Kerkrade.

Tijdens deze memorabele Algemene Beschouwingen met name aandacht voor al het goeds en moois dat Kerkrade te bieden heeft, het bevriezen van de lokale lasten alsook zaken die beter kunnen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid grensoverschrijdende samenwerking, aandacht voor voldoende en passende woningen, investeringen in onze wegen en een motie over de Jeugdzorg én de uitbreiding van de formatie van onze Boa’s.

Hieronder de gehele spreektekst van Wim de Groot namens de VVD Fractie:

Voorzitter, overige leden van het College en raad, kijkers thuis via de live stream,

De politiek lijkt steeds meer een podium te worden voor het negatieve. Steeds maar weer wordt er gezocht naar hetgeen niet goed gaat. Als daarbij dan ook nog schuldigen kunnen worden aangewezen dan is het helemaal feest. Maar voorzitter, de VVD van Kerkrade wil vandaag vooral gaan benoemen waar we trots op zijn en waarop de Kirchroadsjer trots zou moeten zijn.

Benoemen waar we trots op zijn en waarop d’r Kirchröadsjer trots zou moeten zijn

Wim de Groot

Kerkrade, met zo’n 45000 inwoners, heeft een voorzieningenniveau waar een gemiddelde gemeente in Nederland haar vingers bij zou aflikken. Een hedendaags centrum met een passend en kwalitatief prima aanbod aan retail en horeca. Is er alles aanwezig? Nee, ik zou bijna willen zeggen, natuurlijk niet. Maar de alledaagse boodschappen zijn er te krijgen. Niet alleen in het centrum maar ook in de diverse wijken. Kijk maar naar de winkelvoorzieningen in Bleijerheide, Spekholzerheide, Eijgelshoven en Chevremont/Rolduckerveld. Maar laten we vooral ook de Rodaboulevard niet vergeten met al haar leisure en horeca aanbod.

Kijk eens naar de hoeveelheid aan culturele activiteiten, van feesten tot bezienswaardigheden in de culturele centra zoals de Hub en in de abdij Rolduc. Zelfs euregionale trekpleisters zoals Gaia-Zoo, Roda JC, de Baalsbruggermolen en wederom de Abdij Rolduc vinden hun (eeuwenoude) oorsprong in Kerkrade.

Ook de natuur is rijkelijk vertegenwoordigd in onze gemeente. De prachtige Anstelvallei, Erenstein, het Berenbos, de groene verbinding tussen Haanrade en Rolduc en het unieke Pferdelandschaft tussen Bleijerheide en Herzogenrath zijn allen de moeite waard om te bezoeken. Onze geografische ligging is een voedingsbodem voor toekomstige grensoverschrijdende economische en maatschappelijke groei.

Kerkrade is bij uitstek een gemeente die oog heeft voor iedere burger. Ook al wordt er veel geklaagd, niemand staat in de kou. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Naast de landelijke regels is Kerkrade zeker niet te beroerd om maatwerk te leveren

als dan nodig is. Dat beleidsmatige keuzes in balans moeten zijn is logisch maar je kunt echt niet beweren dat in Kerkrade geen oog is voor de zwakkeren in onze samenleving. Kortom, de burgers van Kerkrade zijn eigenzinnig, trots, kritisch maar ook gezellig, humoristisch en bourgondisch. De grootste critici blijven er wel wonen, waarom denk je dan? Het antwoord is simpel, er is maar 1 Kerkrade!

Anstelvallei

Is dan alles perfect? Nee, natuurlijk niet, zeg ik maar weer. Maar dat is het echt nergens. Wat moet beter en is al in gang gezet?

We staan vaak in de negatieve lijstjes als het gaat om de gezondheid van onze burgers. Maar ook vaak als het gaat om laaggeletterdheid, eenzaamheid, tienermoeders en andere maatschappelijke onderdelen. Tenslotte zijn het gemiddeld opleidingsniveau en inkomen ook de moeite waard om aan te pakken. Het Kerkraads antwoord is een mega investering in Vie en de efforts die worden gestoken in het terughalen van een totaalaanbod aan voortgezet onderwijs in onze stad. Het fijne van beide voorbeelden is dat ze onderscheidend en innovatief zijn en er, gelet op de genoemde achterstanden echt toe doen.

Er staan nog te veel mensen aan de zijlijn als het gaat om participatie in de arbeidsmarkt. Daarom zien we gelukkig dat er doorlopend prachtige resultaten worden geboekt binnen het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling waar vooral deze mensen een tweede kans krijgen, naast de reguliere bemiddeling. We zien nu ook in de begroting dat er geld wordt vrijgemaakt om, samen met de bedrijven op de bedrijventerreinen, op zoek te gaan naar een verder optimalisering van deze bedrijventerreinen. Zeker het lokale MKB is de banengenerator voor mensen die op zoek zijn naar werk maar beperkt zijn in hun mobiliteit.

Sommige delen van Kerkrade kunnen ook wel een upgrading gebruiken als het gaat om de kwaliteit van woningen. Dit is evenwel makkelijker gezegd dan gedaan. Het wonen in Kerkrade moet immers ook betaalbaar blijven voor kwetsbare doelgroepen. Daarom worden er slimme combinaties gemaakt met middelen die door de intensieve samenwerking binnen de regio kunnen worden vrijgemaakt. Voor iedere, door Kerkrade geïnvesteerde, euro worden er tal van euro’s bijgelegd door Ministeries, de regio en maatschappelijke partners zoals woningcorporaties. Wie niet rijk is moet samenwerken luidt het motto dat door Kerkrade op een uitstekende wijze wordt uitgevoerd. Op deze wijze zie je ontwikkelingen in het Rolduckerveld, Bleijerheide maar ook in Kerkrade West tot stand komen.

Waar Kerkrade ook een hoge urgentie aan moet toekennen is de verduurzaming van onze, veelal oude, woningvoorraad. Niet in de laatste plaats omdat de energierekening een enorme stijging kent. De VVD wil hierbij benadrukken dat de energietransitie van belang is voor volgende generaties maar ook betaalbaar moet zijn voor de huidige inwoners van Kerkrade. Gelukkig heeft de raad aangegeven nadrukkelijk te willen samenwerken met onze partnergemeenten binnen Parkstad om zo spoedig mogelijk energie neutraal te worden. Er wordt al flink ingezet op zonne-energie bij particulieren en bedrijven en op dit moment wordt onderzocht of de opwek van windenergie, binnen de beperkte ruimte die wij hebben, ook tot de mogelijkheden kan behoren. Frustrerend is het te moeten constateren dat onze wethouder Duurzaamheid als een Don Quichotte moet vechten om ook de grensoverschrijdende mogelijkheden te kunnen benutten. Met een enorme potentie in Herzogenrath en Aken als het gaat om opwek van energie. Ook op het gebied van warmte voor onze gebouwen zouden wij spekkoper kunnen zijn. Deze wethouder kennende zal hij niet opgeven en verdient hij ons inziens alle steun hierbij vanuit de raad.

Zonnepark Kerkrade

Op het gebied van onze wegen is er veel aandacht voor knelpunten binnen onze gemeente. Denk hierbij aan de Gravenweg waar niet enkel de afrit van de Buitenring Parkstad Limburg wordt aangepast maar ook de Gravenweg in zijn geheel op de schop gaat om zodoende de snelheid en overzichtelijkheid te verbeteren. Recent is ook een aanzienlijk budget ter beschikking gesteld voor de herstructurering van de Torenstraat. Deze weginrichting, die nog een laatste bewijs is van een oude locale zienswijze, waarin het afremmen van verkeer door middel van wegversmallingen en drempels tot een veiligere situatie leidt, is toe aan een verbetering die zorg moet dragen voor een hogere veiligheid voor zowel omwonenden, fietsers en voetgangers. Ons inziens een bewijs voor het feit dat dit college met de verantwoordelijke wethouder de juiste prioriteiten op de juiste plekken weet te leggen.

Een ander, steeds meer in het oog springend, gegeven is dat de lokale lasten binnen Kerkrade zich langzaamaan ongustig binnen de benchmark gingen verhouden. Als VVD zijn we dan ook zeer verheugd dat wij de aanzet hebben kunnen geven om de OZB inkomsten voor zowel de woningen als bedrijfspanden voor komend jaar te bevriezen. Hoe mooi zou het zijn als ook de afvaltarieven voor komend jaar bevroren zouden kunnen worden?

Allesomvattend stelt de VVD dat Kerkrade een gemeente is die de benodigde ingrediënten heeft voor mensen die fijn willen wonen, werken en recreëren. Laten we echter niet op onze lauweren rusten en de zaken nog scherper aanpakken, nog meer verbeteren zodat er sprake is van een optimalisatie van ‘t sjunsjte op de welt. Daarom vragen wij uw aandacht voor een paar van die optimalisatiepunten.

Laten we in de nabije toekomst vooral verder gaan inzetten op een toekomstgericht divers woningaanbod dat het voor alle burgers aantrekkelijk maakt om in Kerkrade te blijven maar vooral ook om naar Kerkrade te komen. We schamen ons hierbij niet om uit te spreken dat wij hierbij vooral willen inzetten op mensen met een uitgebreid opleidingsniveau en een hoger inkomen. Waarom? Om onze inkomsten te kunnen laten stijgen en onze koopkracht te laten stijgen waardoor het gemakkelijker wordt om ons hoge voorzieningenniveau te behouden en ook middelen te hebben om zeker ook een sociale gemeente te kunnen blijven.

We moeten verder ons blijvend inzetten op de veiligheid in de stad en zeker de wijken. Dat mag wat ons betreft wat gaan kosten. Breidt het budget voor openbare orde en veiligheid uit, zeker gelet op de bezuinigingen binnen de politie. Voor veiligheid is in de ogen van de VVD geen budget te hoog.

De landelijke overheid is de laatste tijd meer tot het inzicht gekomen dat ‘er geld bij moet’ op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het sociale domein. Dat is zeker noodzaak en juichen we als VVD toe. Hierdoor zit het ‘jasje wat ruimer’. Voorzitter, wellicht toch een opstekend vingertje van de meester! We moeten ons niet laten verleiden om de extra euro’s populistisch in te zetten, maar juist in te zetten voor een duurzaam ‘steuntje in de rug’ voor diegenen die dit nodig hebben en om duurzame effectieve interventies te financieren. Daarnaast zullen zorgwekkende financiële ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld hoge energiekosten en een oplopende inflatie, van invloed zijn op de toekomstige keuzes binnen onze begroting.

Tenslotte voorzitter wil ik graag afsluiten met het indienen van een motie die betrekking heeft op de jeugdzorg. Jeugdzorg waarvan de VVD steeds heeft aangegeven het als een prioriteit te zien dat de kosten efficiënt maar zeer zeker ook in het belang van de kinderen moeten worden besteed. Een motie die vraagt een manier te onderzoeken om ouders/verzorgers is staat te stellen om bij een onafhankelijk orgaan in verweer en/of beroep te gaan tegen een opgelegd zorgarrangement, of andere beslissingen op dit vlak. Wij hopen met deze motie de gemeentelijke belangen, de belangen van de hulpbehoevende kinderen en de belangen van de veelal commerciële bedrijven in de jeugdzorg in balans te krijgen voor de gehele samenwerkende regio op dit vlak.

Voorzitter, laten we koesteren wat we hebben en verbeteren wat kan. En als we dan denken dat het weer eens tegenzit, dan denken we gewoon opnieuw!

Namens de fractie VVD Kirchroa,

Wim de Groot, fractievoorzitter.

Kerkrade, 10 november 2021Xclusive Multimedia Services