>

Voldoende ouderverklaringen voor Het Martin Buber!


De eerste grote horde is genomen door het binnenhalen van ruim voldoende ouderverklaringen waardoor de aanvraag inclusief het onderwijsconcept bij het ministerie ingediend kan worden. Er was nog even onduidelijkheid over de exact benodigde aantallen per niveau, maar afgelopen maandag 20 september waren meer dan 700 ouderverklaringen binnen en tevens voldoende verklaringen per onderwijsniveau! Een zeer duidelijk signaal van de inwoners van Kerkrade waarvan we hopen dat het aantal in de komende weken verder zal stijgen zodat het Ministerie niet om het initiatief heen kan!

Aan het onderwijsconcept is al uitgebreid gewerkt en we zijn er dan ook van overtuigd dat in Augustus 2023 het eerste schooljaar zal starten op de nieuwe school voor MAVO, HAVO en VWO in Kerkrade.

In 2019 nam de VVD Kerkrade samen met Ons Kerkrade het initiatief tot een raadsbreed gedragen en ingediende motie tot onderzoek naar het weer realiseren van volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade. Allereerst werd onderzocht of samenwerking met Landgraaf voor het Eijkhagen gevonden kon worden. Nadat deze optie door Landgraaf werd afgewezen is een werkgroep met kwartiermaker en brede ambtelijke ondersteuning gestart met dit project. Er is enorm veel werk verzet in het ontwikkelen van een erg mooi en onderscheidend schoolconcept, een goede voorlichtingscampagne en veel interactie met ouders, basischolen en uiteraard toekomstige studenten.

Het enthousiasme vanuit de inwoners van Kerkrade blijkt enorm en gezien de behoorlijke aantallen ouderverklaringen verwachten we dat de school meer dan levensvatbaar zal zijn.

Er zal ondertussen gewerkt worden aan vervolgstappen waaronder de selectie van mogelijke locaties voor de school.

Meer informatie is te vinden op www.beleefwatjeleert.nlXclusive Multimedia Services