VVD Kirchroa na verkiezingswinst weer in coalitie


De VVD Kirchroa is blij te kunnen mededelen dat wij tijdens de bestuursperiode 2018-2022, samen met Burgerbelangen, PvdA en CDA, de nieuwe coalitie vormen met als motto “Kerkrade een stad om samen te (be)leven!”. De coalitie bouwt voort op de vruchten en verworvenheden uit de bestuursperiode 2014 – 2018. Tegen de achtergrond van maatschappelijke en financiële ontwikkelingen wil de coalitie in de komende bestuursperiode doorgaan met het zetten van verdere én nieuwe accenten. Daarbij laat de coalitie zich leiden door de kernbegrippen ‘samen’ en ‘kwaliteit’ die als een rode draad door de bestuursperiode heen zullen lopen.

Speerpunten zijn onder andere de optimalisatie van de financiën in de zorg, veiligheid en wijken en ambities als Center Court Kerkrade, het Transferium in Kerkrade-West en Rolduc. Uitgangspunt voor de zorg is en blijft de eigen kracht van de burgers en de omgeving, hetgeen duidelijk in het verkiezingsprogramma van de VVD Kirchroa te lezen viel. De kenmerken van het voorzieningen- en minimabeleid zijn ‘streng en rechtvaardig’ om het draagvlak voor de inzet van middelen te behouden, waarbij het geld gebruikt gaat worden waarvoor het bedoeld is. Ook dat was een duidelijke richting binnen het verkiezingsprogramma. De coalitie kiest ook voor een sterke focus op kwaliteit en veiligheid en investeert in mens, wijk en stad. De realisering van ‘Center Court Kerkrade’ waar een gezonde levensstijl centraal staat, prijkt als afronding van het centrum hoog op de ambitielijst.

De coalitie zal zich verder sterk maken voor de Avantislijn en daarmee ook voor het Transferium in Kerkrade-West. Een ander belangrijk streven richt zich op het behoud van Rolduc als cultureel erfgoed. Met de toeristische attracties en de evenementen zal Kerkrade ook in de toekomst worden gepositioneerd. Bij evenementen wordt ingezet op kwaliteit, waarbij ruimte is voor burgerinitiatieven. De coalitie werkt vanuit een sluitende begroting en zal keuzes die daaraan bijdragen niet uit de weg gaan.

Dion Schneider zal de VVD Kirchroa wederom als wethouder gaan vertegenwoordigen in het College van Burgemeester en Wethouders. Zijn portefeuille zal gaan bestaan uit: Economische Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid en Milieu, afval en Reiniging.  De leden van de VVD Kirchroa hebben hun vertrouwen uitgesproken in het gepresenteerde coalitieakkoord. Lees het volledige coalitieakkoord in de bijlage,Xclusive Multimedia Services