door Tim Glenz,

Hoe schrijf je “Maastricht” in het Kerkraads?


Aan de keukentafel ontstaan vaak de leukste ideeën. Zo ook afgelopen week toen we een aantal liberale koppen bij elkaar hebben gestoken om de eindspurt van de verkiezingscampagne voor de provinciale staten in te leiden. Samen met Hein Driessen, Kevin Riemens en Roger Scheeren hebben we er een vruchtbare en gezellige brainstormsessie van gemaakt.

De ideeën, plannen en oneliners vlogen door de keuken. “Noa Mastrich, vuur Kirchroa!” riep Roger. Goeie, maar hoe schrijf je Maastricht in goed Kerkraads? Een snel berichtje naar Paul Weelen bood uitkomst: inderdaad Mastrich.

Noa Mastrich, vuur Kirchroa!

Toen ik zelf enkele maanden geleden in een vergadering van de VVD Kirchroa vroeg of er iemand interesse had om zich kandidaat te stellen voor de Provinciale Staten verkiezingen werd er naar mij gekeken. Huh? Ik? Nooit over nagedacht eigenlijk.

De dagen die erop volgden liet het me niet los en ben ik me gaan verdiepen in het werk van de staten. Het leek me eigenlijk wel interessant en leuk! Het gevoel dat ik, naast mijn werk voor de VVD Kirchroa, ook via deze weg iets kon gaan betekenen voor mijn stad, borrelde op. De ideeën ontstonden en de plannen werden geboren. En zo geschiedde. Na mijn ja-woord werd ik door de ALV van de VVD Limburg op een mooie 22e plek geplaatst.

Terug naar de keukentafel. Het voelde weer even als een jaar geleden, toen ik samen met mijn vrienden Kevin Riemens en Danny Schröder voor de VVD Kirchroa de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen trok. Een enorm drukke, leuke en vooral leerzame tijd. Het was mijn eerste verkiezingscampagne. Als campagneleider én als kandidaat. Ik ben niet iemand die aan de zijlijn blijft staan roepen.

Als je iets wil bereiken dan begint dat bij jezelf.

Iets wat ik van thuis uit heb meegekregen. Voor de tweede keer in mijn leven én binnen een jaar tijd ga ik dus gebruik maken van zowel mijn passieve als actieve stemrecht!

Maar wat mag men nou van me verwachten als ik gekozen word?

Mensen kennen mij als een Kirchröadsjer in hart en nieren die geen blad voor de mond neemt. 1,1 Miljoen Limburgers, en daarmee ook de ruim 46.000 Kerkradenaren, hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. Ik ga ze deze duidelijkheid bieden. Herkenbaar en vooral dichtbij de mensen.

Zeker de komende jaren is het voor onze stad en provincie van belang dat zij een bestuur hebben waarin daadkracht de boventoon gaat voeren. Ik pleit voor minder regels. Dit leidt immers tot minder bureaucratie, minder tijdsinvestering, minder kosten en vooral minder ergernis!
We moeten ons met z’n allen realiseren dat de wereld anno 2015 flink is veranderd en daarom is het zaak dat we niet blijven hangen in het verleden. Niet meer “vruijer woar alles bésser” maar de handen uit de mouwen steken.

Het wordt tijd dat onze prachtige stad en provincie weer op de kaart staan.

Onze regio moet weer economisch aantrekkelijk worden. De eerste stappen zijn al gezet. Zo is de provinciale bijdrage aan de ontwikkeling van C-City een fantastisch initiatief. Ook de buitenring zal straks voor een enorme economische impuls gaan zorgen binnen Parkstad. Daarnaast gaat er veel geld om in de toeristische sector. Deze zorgt voor ruim 37.000 Limburgse banen. Als statenlid zal ik mij inzetten om meer gasten, zowel van binnen als buiten onze landsgrenzen, naar Kerkrade en Limburg te trekken. Toeristen komen voor het vele moois dat we te bieden hebben, maar ook voor een groot goed: onze bourgondische cultuur. Iets om trots op te zijn! Laten we ervoor zorgen dat we dat blijven en fungeren als middelpunt van de Euregio. Daarbij mogen onze roots niet vergeten worden.

Als echte liberaal zal ik blijven vechten tegen elke vorm van lastenverzwaring voor Limburgse burgers en bedrijven. Voorbeelden: de provinciale opcenten op wegenbelasting moeten omlaag en ik zeg hartgrondig NEE tegen de Duitse tolvignet plannen.

Ik zeg NEE tegen de Duitse tolvignet plannen!

Dagelijks reis ik van Kerkrade naar Maastricht voor mijn werk bij het OM waardoor ik als geen ander het belang van een goede infrastructuur ondervind. Er moet dan ook fors geïnvesteerd worden om de knelpunten in bereikbaarheid aan te pakken voor zowel de burgers als bedrijven.
Mensen kúnnen en móeten zelf hun beslissingen nemen, de overheid hoort te faciliteren en niet te bepalen. Als je iets wil bereiken dan moet je daar wat voor doen. Dat zijn liberale beginselen waar ik voor de volle honderd procent achter sta en die ik altijd zal blijven uitdragen.

De VVD houdt koers. Ook wanneer de golven hoog zijn.

Tim Glenz

Lijst 3, nummer 22.

Noa Mastrich vuur Kirchroa!


Xclusive Multimedia Services