Parkeerbord m.b.t gratis parkeren in Kerkrade

Gratis parkeren verbeterd!

De VVD Kirchroa was en blijft een groot voorstander van gratis parkeren in het Centrum van Kerkrade. Nu de huidige test is afgelopen zijn we verheugd dat 2 uur gratis parkeren op heel veel plekken mogelijk zal blijven of worden. Het is tevens goed dat de uit de analyse van de test naar voren gekomen verbeterpunten worden aangepakt.

Proefperiode

Afgelopen jaar heeft een uitgebreide test plaatsgevonden voor twee uur gratis parkeren op diverse terreinen en plekken in Kerkrade Centrum. Dit gold voor een deel van de parkeerplaatsen op de plekken direct in het Centrum van de stad middels blauwe zones (parkeerschijf). Voor het Atrium terrein en de parkeergarages gold tijdens deze test betaald parkeren.

Analyse proef

Er is een uitgebreide analyse geweest van deze test met daarbij enkele heldere uitkomsten en verbeterpunten voor het parkeerbeleid in Kerkrade. Enkele belangrijke uitkomsten was dat bezoekers en ondernemers in Kerkrade overwegend positief waren over de test en het gratis parkeren middels blauwe schijf.

Handhaving

Er waren behoorlijk opmerkingen en klachten over het oneigenlijk gebruik van de beste plekken in het centrum door personen die werkzaam zijn in het centrum waardoor de beste plekken ruim voor opening van de winkels reeds bezet waren en de bezoekers van het centrum alleen nog aan de randen van de stad of op de betaald parkeerplaatsen in de garages of het Atrium terrein terecht konden.

Ondanks handhaving (ruim 500 verbalen opgemaakt, een vergelijkbaar aantal als in voorgaande jaren met betaald parkeren) alsook communicatie over dit oneigenlijk gebruik bleef dit misbruik hardnekkig. De gehele rapportage rondom de test met blauwe zone is hier te vinden.

Nieuw parkeerbeleid: gratis parkeren bijsturen!

Om enerzijds gratis parkeren te handhaven voor bezoekers aan het centrum en anderzijds altijd voldoende parkeergelegenheid kort bij de winkels te bieden is er door het college gekozen om de huidige situatie om te keren en met name de parkeerplekken waar achteraf betalen geldt zoals de parkeergarages en het Atriumterrein waarvoor nu nog betaald moest worden de eerste twee uur gratis te maken. Op deze plekken kan er middels het telkens bijdraaien van parkeerschijven geen misbruik gemaakt worden en moet er na de eerste twee uur parkeergeld betaald worden

Ook worden er een behoorlijk aantal blauwe zones gehandhaafd, waaronder de Hoofdstraat en de J.S. Bachstraat bij de Rodahal allen vlak bij het winkelcentrum.   Diverse locaties waar dit oneigenlijk gebruik met name plaatsheeft worden weer betaald parkeren om zo altijd parkeerplek beschikbaar te hebben voor bezoekers aan het centrum. Dit geldt o.a. voor het Kloosterraderplein, Kerkplein, Engerweg en de Poststraat.

Hierdoor zijn er een vergelijkbaar aantal plekken in het centrum de eerste twee uur gratis als de huidige blauwe zone.

Altijd volledig gratis parkeren mogelijk

Naast de terreinen en blauwe zones in het centrum waar de eerste twee uur gratis zijn blijven de terreinen die nu onbeperkt gratis zijn uiteraard ook onbeperk gratis. Naast het Old Hickoryplein en het terrein aan de Einderstraat is dit ook het nieuwe zeer ruime parkeerterrein bij C-City en het station, allen op slechts enkele minuten lopen van de Markt.

Het volledige plan van het college is hier te vinden.

De VVD Kirchroa zal zich hard maken voor duidelijke communicatie en geleiding van het verkeer middels bewegwijzering naar de diverse parkeeropties.

Voor de VVD Kirchroa is dit zeker geen definitieve oplossing en zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om het bezoeken van Kerkrade Centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken middels een duurzaam goed parkeerbeleid.Xclusive Multimedia Services