Parkeerbord m.b.t gratis parkeren in Kerkrade

Gratis parkeren uitgebreid!

Naast de eerder aangekondigde verbeteringen in het parkeerbeleid ondersteunt de VVD Kirchroa het collegevoorstel dat ook de parkeerterreinen Kloosterraderplein (Orlandopassage) en Kerkplein ingericht worden met slagbomen en twee uur gratis zullen zijn.

Belangrijk voor Kerkrade Centrum en het Centrumplan

De VVD Kirchroa hecht aan een aantrekkelijk en goed toegankelijk Centrum en ziet een goed parkeerbeleid samen met de investeringen in het Centrumplan en goede ondernemers, als een belangrijk instrument om het centrum aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers te maken. De VVD Kirchroa was en blijft een groot voorstander van gratis parkeren in het centrum van Kerkrade, en juicht toe dat er nog meer parkeerplekken worden toegevoegd die twee uur gratis zijn.

Handhaving

In de oude situatie was er sprake van oneigenlijk gebruik van de blauwe zone, leidend tot een tekort aan plekken in het Centrum. Door het systeem van slagbomen en achteraf betalen met daarbij de eerste twee uur gratis parkeren is er een veel beter te handhaven situatie die voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers en inwoners moet garanderen en misbruik van de blauwe zone kan voorkomen.

Gratis parkeren

Vrijwel overal in het centrum kan nu twee uur gratis geparkeerd worden. Op het Atriumterrein, Parkeergarages Orlandopassage en Wijngracht, Kerkplein en Kloosterraderplein zijn, of worden de terreinen ingericht met slagbomen waarbij de eerste twee uur gratis zijn. Voor een groot aantal andere plekken blijft de blauwe zone gehandhaafd alwaar twee uur gratis parkeren geldt waaronder de Hoofdstraat en de J.S. Bachstraat bij de Rodahal allen vlak bij het winkelcentrum.

Voor slechts enkele specifieke locaties zal betaald parkeren gelden waaronder een deel van de Engerweg (zijkant D’r Pool), een klein deel van de Kapellaan en de Poststraat om zo altijd beschikbare plekken direct in het centrum de kunnen bieden.

Altijd volledig gratis parkeren mogelijk

Naast de terreinen en blauwe zones in het centrum waar twee uur gratis geparkeerd kan worden, blijven het Old Hickoryplein, het terrein aan de Einderstraat en het nieuwe zeer ruime parkeerterrein bij C-City en het station, allen op slechts enkele minuten lopen van de Markt volledig en onbeperkt gratis!

De VVD Kirchroa zal zich hard maken voor duidelijke communicatie en geleiding van het verkeer middels bewegwijzering naar de diverse parkeeropties. En is ervan overtuigd dat gratis parkeren in het Centrum van Kerkrade, samen met de investeringen in het centrumplan en de goede ondernemers zal bijdragen aan een aantrekkelijk Centrum voor Kerkrade en haar bezoekers!Xclusive Multimedia Services