Gratis parkeren in Kerkrade verlengd


In de commissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ) stelt het college van Burgemeester en Wethouders vanavond voor om het gratis parkeren (blauwe zone) te handhaven tot minimaal 1 april 2016.

Tijdens deze vergadering wordt tevens de evaluatie van de Gemeente gepresenteerd (zie bijgaand deze presentatie) en op basis hiervan zal het college begin volgend jaar met een voorstel komen hoe verder na 1 april 2016.

Hiertoe zijn enkele denkrichtingen opgesteld waaronder het handhaven van de huidige situatie van de blauwe zone maar bijvoorbeeld ook het gratis houden van alleen de eerste twee uur parkeren, het (deels) herinvoeren van betaald parkeren of het inrichten van meer gratis parkeerplaatsen en speciale parkeerplekken voor ambtenaren naast betaald parkeren op A1 locaties.

De fractie van de VVD Kirchroa kijkt met belangstelling uit naar de voorstellen van het College en is bereid mee te denken over een duurzame lange termijn oplossing die goed is voor ondernemers, bezoekers én inwoners van Kerkrade.Xclusive Multimedia Services