Vragen aan College inzake Coronapandemie


We krijgen momenteel ontzettend veel signalen van inwoners en ondernemers in Kerkrade rondom de huidige Corona situatie en maken ons dan ook zeer grote zorgen over gevolgen van de pandemie!


Dit heeft er toe geleid dat raadslid Hein Driessen en Raadscommissielid Roger Creusen namens de VVD Kerkrade dringende vragen gesteld heeft aan het college.

Onze vragen aan het college:

Geacht College,

Na ruim anderhalf jaar covid-restricties, leken we afgelopen najaar eindelijk terug te kunnen keren naar ons normale leven. Die droom werd bruut verstoord door de laatste covid-golf die ons als samenleving, maar ook als wereld, wederom overkwam.

Als Nederland wilden we nu voor een keer eens niet achter de feiten aan lopen, en ook even leek enkel een partiële (avond)lockdown te werken tegen met name de Delta-variant van COVID-19. De boostercampagne werd gestart en in Kerkrade pakten onze huisartsen dit fantastisch op.

Inmiddels haalt de realiteit ons in met een Omikron-variant van het virus die over de wereld raast met een bizar hoge reproductiegraad. Oude maatregelen en restricties lijken niet of nauwelijks meer een remmend effect te hebben op de rap stijgende besmettingen. Wij maken ons hier grote zorgen over, evenals over het effect op de samenleving.

Hoewel we veel kunnen leren van de situatie in landen als het Verenigd Koninkrijk, wordt vooruitkijken met de dag moeilijker alsmede anticiperen daarop. Wat betekent het voor het functioneren van de samenleving als bij ons het ziekteverzuim door het dak gaat? Hoe lang zullen zwaar geraakte ondernemers hun deuren nog dicht moeten houden? En met welk effect? In de tussentijd kiezen onze buurlanden een andere strategie. In Duitsland en België zijn, weliswaar met restricties, winkels en horeca gewoon geopend en probeert men het normale leven zoveel mogelijk voort te zetten. Achteraf zal men oordelen wat de beste strategie was.

U begrijpt dat dit in een grensgebied extra veel pijn doet als de consument met hetzelfde gemak even over de grens gaat winkelen, gaat eten en naar de kapper gaat. Welk effect bereiken we nog met onze Nederlandse maatregelen en wegen deze effecten hiervan nog wel op tegen de negatieve effecten voor onze inwoners en ondernemers? Een legitieme vraag die wij als gemeenteraadsleden veel krijgen en maar moeilijk kunnen beantwoorden.

Veel zal afhangen van de maatregelen die het (nieuwe) kabinet komende week zal aankondigen en hoe de cijfers van besmettingen, maar ook ziekenhuisopnames, zich ontwikkelen. We beseffen ook terdege dat er voor ons als gemeente Kerkrade weinig speelruimte is voor maatwerk, maar willen wel benadrukken dat wij niet de randstad zijn.

Hoeveel rek zit er nog in voor de samenleving om deze bijna uitzichtloze situatie door te komen?

Wij vragen u om maximale inspanningen in deze crisis om het goede leven in onze gemeente te bewaken.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om in elk geval de komende vijf weken een wekelijks overlegmoment in te plannen met de gemeenteraad om de situatie in onze gemeente te rapporteren, te evalueren en om samen met de gemeenteraad te denken over een weg vooruit? Wij willen deze uitdaging heel graag samen met u aangaan om onze geliefde gemeente zo goed mogelijk te kunnen besturen.
  2. Is onze organisatie voorbereid op een extreem hoog ziekteverzuim van bijvoorbeeld 1 op de 15 medewerkers? Zo ja, welke keuzes maakt u in dit scenario?
  3. Heeft het college risico’s in kaart gebracht en noodoplossingen klaarliggen om te voorkomen dat andere vitale sectoren in onze gemeente uit dreigen te vallen? Wij denken hierbij aan politie, brandweer, ambulancezorg, maar ook aan acute zorg, distributie van levensmiddelen etc.
  4. Is het college het met ons eens dat de gemeente getroffen ondernemers in een uitzichtloze situatie daar waar mogelijk te hulp dient te schieten? En zo ja, welke mogelijkheden ziet u nog op dit moment?
  5. Is het college bereid om getroffen winkeliers creatief te hulp te schieten zo lang ze gedwongen gesloten zijn? Wij denken aan (nood)oplossingen die elders in het land worden toegepast zoals het gratis verstrekken van marktkramen die onder de marktverordening zonder leges geplaatst kunnen worden vóór de winkels van ondernemers.
  6. Vanaf vandaag (d.d. 10 januari 2022) gaan de scholen weer open, ook in onze gemeente. Kinderen tot 12 jaar zijn nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Zonder aanvullende maatregelen is het aannemelijk dat ook daar de nieuwe virusvariant zich snel zal verspreiden. Is er in de (lange) kerstvakantie al van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra maatregelen te nemen op gebied van ventilatie? Zo ja, welke?
  7. We schrikken enorm van cijfers over depressies onder jongeren/studenten ten gevolge van het wederom tot stilstand komen van onze samenleving en horen ook zorgen over capaciteitsproblemen bij jeugdzorg. Welke effecten zien we hiervan terug in onze gemeente en hoe pakken we deze aan om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft?
  8. Welke stappen worden momenteel ondernomen om eenzaamheid, depressies en andere negatieve effecten op het welzijn van al onze inwoners te meten en welke maatregelen worden er genomen om deze tegen te gaan?
  9. Bent u bereid om de zorgen die leven onder onze inwoners en ondernemers, met name de extra negatieve effecten voor de grensregio, middels een brief aan het Ministerie van Algemene Zaken kenbaar te maken?

Tot slot willen we benadrukken dat we heel goed beseffen dat wat we kunnen doen als gemeente om coronaleed te verlichten, wellicht niet veel zal zijn maar niets doen is in onze optiek altijd te weinig.

Met vriendelijke groet, namens de fractie VVD Kirchroa,

Hein Driessen Raadslid

Roger Creusen Lijsttrekker VVDXclusive Multimedia Services