>

Geschiedenis

Een kort overzicht van de geschiedenis van de lokale Kerkraadse afdeling van de landelijke VVD, vanaf de oprichting tot heden:

Nico Wetzels
Nico Wetzels

Sinds 1973 kent de VVD in Kerkrade een eigen afdeling. In het begin was het moeilijk om vaste voet in Kerkrade aan de grond te krijgen aangezien Kerkrade eind jaren zestig, begin jaren zeventig, nog verzuild was en men kampte met zware economische problemen als gevolg van de mijnsluitingen. De werkloosheid was hoog en de katholieke kerk maakte nog grotendeels de dienst uit. Het was dan ook moeilijk voor een liberale partij om voet aan de grond te krijgen. Desondanks heeft de VVD Kerkrade zich bewezen als een ‘still going strong’-partij die sinds 1970, op twee raadsperioden en één korte onderbreking na, altijd vertegenwoordigd is geweest in de raad van Kerkrade. Vanaf de jaren zeventig is de VVD Kerkrade vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad van Kerkrade. Sjir Goltsteijn was het eerste Kerkraadse VVD-raadslid. De advocaat Goltsteijn was in de jaren zeventig zo’n beetje in zijn eentje het boegbeeld van de VVD. Zijn charisma deed het goed in de besloten gemeenschap van destijds. Goltsteijn is opgevolgd door Jan de Koning, die inhoudelijk ijzersterk was. Doordat hij van geboorte geen Kerkradenaar was heeft hij het per definitie echter moeilijker gehad. Het estafettestokje is vervolgens doorgegeven aan de plaatselijk welbekende Nico Wetzels. De nieuwe frontman van de VVD Kerkrade werd in de raad echter maar moeilijk begrepen. Nadat Wetzels zelf aan lager wal raakte verdween hij uiteindelijk van het lokale politieke toneel.

Helaas brachten de verkiezingen van 1990 niet het gewenste resultaat: géén zetel. Drijvende kracht voor de VVD Kerkrade rondom deze verkiezingen was het echtpaar Hakvoort uit Eygelshoven. Betty Hakvoort was gedurende ruim 14 jaar secretaris van de afdeling. De voor de buitenwereld relatief onbekende Wim Hakvoort werd lijsttrekker bij deze verkiezingen. De VVD Kerkrade haalde slechts tien stemmen te weinig om een zetel in de Kerkraadse raad te kunnen bemachtigen. Dit betekende dat de VVD Kerkrade uit de raad verdween. Door deze “opdonder” ging de animo bij de leden achteruit. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 had de VVD Kerkrade niet voldoende body om aan de verkiezingen mee te doen.

GV1990 Flyer
Flyer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1990

 

In 1998 was de VVD Kerkrade in vol ornaat terug. Onder aanvoering van Ricardo Offermanns kwam het dan ook met één zetel terug in de raad. In 2002 werd de zetel gehandhaafd. Van september 2003 tot december 2005 was Paul Delahaije het raadslid van de VVD Kerkrade. In december 2005 stapte hij over naar Leefbaar Kerkrade, maar stelde zijn raadszetel niet beschikbaar. Tot aan de verkiezingen in maart 2006 was de VVD Kerkrade daardoor niet meer vertegenwoordigd in de raad.

 

Poster voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1998
Poster voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1998

 

Dion Schneider

IMG_1392-bewerkt
Dion Schneider

Tijdens de verkiezingen van 2006 won de VVD Kerkrade onder aanvoering van Dion Schneider haar raadszetel weer terug. In 2010 lukte het de VVD Kerkrade, wederom onder aanvoering van Dion Schneider, de eerste keer in haar historie een tweede raadszetel te bemachtigen. Nooit eerder haalde de VVD Kerkrade zoveel stemmen in Kerkrade: 1489 (waarvan 794 door lijsttrekker Schneider, eveneens een record). Naast Schneider werd Elmar Gehlen in 2010 het tweede raadslid. In maart 2013 viel het college bestaande uit de partijen PvdA, CDA en Burgerbelangen. Deze laatste partij stapte uit de coalitie waarop nieuwe coalitieonderhandelingen volgden. Hierdoor ontstond de unieke situatie dat de VVD Kerkrade voor het eerst in haar bestaan deel ging uitmaken van de coalitie en het college. Dit samen met de partijen PvdA, CDA en Lokaal Alternatief. Schneider werd namens de VVD Kerkrade wethouder met onder andere de portefeuille financiën. Als fractievoorzitter werd hij in de raad opgevolgd door Wim de Groot. Elmar Gehlen stelde zijn zetel ter beschikking en werd opgevolgd door Jos Iding.

 

VVD Kerkrade wordt VVD Kirchroa

Tegelijkertijd met de eerste toetreding van de VVD Kerkrade tot de coalitie én het college van burgemeester en wethouders bestond de afdeling 40 jaar. De afdeling kent momenteel een stormachtige ontwikkeling door. De aanwas van nieuwe leden is flink toegenomen en daarnaast is de afdeling behoorlijk verjongd. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een verdere professionalisering van de afdeling. Om ook het lokale karakter van de VVD te benadrukken is er in 2013 voor gekozen om de afdeling te hernoemen naar VVD Kirchroa. Onder deze naam is de afdeling dan ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in gegaan. Onder leiding van een eigen campagneteam en voor de derde maal onder aanvoering van Dion Schneider als lijsttrekker werd er een vernieuwende campagne gevoerd. De kandidatenlijst voor deze verkiezingen kende een recordaantal van 45 kandidaten. De VVD Kirchroa heeft bij de verkiezingen haar 2 zetels geconsolideerd. Het verzette werk werd beloond met een vernieuwde coalitiedeelname. Samen met de partijen Burgerbelangen, PvdA, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij Kerkrade vormt de VVD Kirchroa de coalitie in de raadsperiode 2014-2018. Met als wethouder (met o.a. de portefeuilles financiën, economische zaken en Euregionale samenwerking) Dion Schneider, raadsleden Wim de Groot (fractievoorzitter) en Jos Iding en burgercommissieleden Roger Creusen en Hein Driessen is de VVD Kirchroa sterk vertegenwoordigd in politiek Kerkrade.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 boekt de VVD Kirchroa, wederom onder aanvoering van Dion Schneider, een bescheiden winst. De twee raadszetels worden geconsolideerd. In 2017 en 2018 maakt de afdeling bovendien een gestage groei door. Het ledenaantal groeit tot boven de 40 leden. In 2012 telde de afdeling nog slechts 15 leden. Op 16 mei 2018 werd de nieuwe coalitie van de Gemeente Kerkrade voor de periode 2018-2022 geïnstalleerd. De VVD Kirchroa maakt hier wederom deel van uit samen met de partijen Burgerbelangen, PvdA en CDA. Dion Schneider wordt wederom lijsttrekker. Dit keer met de portefeuilles economische zaken, verkeer en vervoer, duurzaamheid, milieu, afval en reiniging en arbeidsmarktbeleid. Hein Driessen volgt Dion Schneider op in de gemeenteraad en wordt zo het negende VVD raadslid in Kerkrade. Voor het eerst in de geschiedenis van de VVD zijn er liefst zes personen politiek actief. Eén wethouder, twee raadsleden en drie commissieleden.

Xclusive Multimedia Services