Kwijtschelding afvalstoffenheffing voor restafval vervalt

25-01-2019 -

Met het in de raad goedkeuren van de tarievennota 2019 is tevens een langgekoesterde wens van de VVD in vervulling gegaan. Het meest vervuilende deel van de afvalstoffen valt niet meer onder de gemeentelijke kwijtschelding.  Tot afgelopen jaar kwamen inwoners met een laag inkomen onder voorwaarden in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen waaronder de vaste afvalstoffenheffing én de aanbieding van afval aan RD4.  De gemeente Kerkrade is met ingang van 1 januari 2015 gestart met een nieuw afvalbeleid. Dit beleid is …

Lees verder >>

Sonja Heynsdijk-Koch neemt zitting in Raadscommissie

15-01-2019 -

Met ingang van 1 januari 2019 neemt Sonja Heynsdijk-Koch als burgercommissielid namens de VVD Kirchroa zitting in de Raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken (GEZ). Ze neemt daarin de plek over van Tim Glenz. We danken Tim, die verbonden blijft aan de VVD Kirchroa, voor zijn inzet als commissielid. Sonja stond tijdens de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen op de 9e plek van de kieslijst namens de VVD. Sonja is sinds 1995 werkzaam in het onderwijs, in diverse functies. Momenteel is …

Lees verder >>

Gezonder, veiliger en innovatiever. Daar gaan wij voor.

Xclusive Multimedia Services