Column: Lef tonen, voor Kerkrade

door Silvio Erkens 07-03-2019 -

Kerkrade is mijn thuis. Hier ben ik geboren, heb ik mijn school op Rolduc afgerond, heb ik waterpolo gespeeld in D’r Pool, en hier wonen mijn familie en vrienden. Na de middelbare school ben ik, zoals veel andere jongeren uit de regio, buiten Limburg gaan studeren en werken. Toen ik na een lang verblijf in het buitenland terugkwam, zag ik dat niet alleen ik zelf maar ook Kerkrade was gegroeid. Ik herinnerde me nog goed dat, tijdens mijn jeugd, winkels sloten, …

Lees verder >>

Kwijtschelding afvalstoffenheffing voor restafval vervalt

25-01-2019 -

Met het in de raad goedkeuren van de tarievennota 2019 is tevens een langgekoesterde wens van de VVD in vervulling gegaan. Het meest vervuilende deel van de afvalstoffen valt niet meer onder de gemeentelijke kwijtschelding.  Tot afgelopen jaar kwamen inwoners met een laag inkomen onder voorwaarden in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen waaronder de vaste afvalstoffenheffing én de aanbieding van afval aan RD4.  De gemeente Kerkrade is met ingang van 1 januari 2015 gestart met een nieuw afvalbeleid. Dit beleid is …

Lees verder >>

Mensen moeten in hun kracht gezet worden.

Xclusive Multimedia Services