Dion SchneiderKandidatenlijst 2018, Wethouder
dion@vvdkirchroa.nl

Geboren: 31 Aug, 1970

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft de VVD Kirchroa haar 2 zetels weten te behouden. Een prestatie, gelet op de algehele verkiezingsuitslag in den lande. Daarnaast hebben wij ook onze rol als coalitiepartner weten te continueren. Na de val van de coalitie in 2013 heeft de VVD Kirchroa haar verantwoordelijkheid genomen en tijdens de laatste 9 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen er mede voor gezorgd dat de stad bestuurd kon worden. Tijdens deze 9 maanden heeft de VVD Kirchroa aangetoond dat het meerwaarde heeft in een Kerkraadse coalitie waardoor de basis werd gelegd voor de huidige coalitie.

Ik heb de eer om de partij als eerste VVD wethouder ooit in Kerkrade te vertegenwoordigen in het College van B&W met de portefeuille Financiƫn, Economische Zaken, Euregionale Arbeidsmarkt, Informatisering & Automatisering en Publiekszaken & Dienstverlening. Een forse uitdaging gelet op de steeds grotere verantwoordelijkheden die door de landelijke overheden worden gedecentraliseerd op gemeenteniveau. Geen uitdaging is echter te groot voor mij en onze partij die verantwoord en realistisch besturen als uitgangspunt hebben.

Wij hopen dan ook dat wij uw belangen ook in de toekomst mogen blijven behartigen zodat wij samen kunnen blijven bouwen aan een prachtig Kerkrade.

Xclusive Multimedia Services